nieuws

Ontevreden over bedrijfsarts

Faciliteren

Minder tevreden met de bedrijfsarts als deze meer volgens de richtlijn handelt, dat klinkt vreemd. Toch is dit de conclusie die promovendus Karen Nieuwenhuijsen trekt uit de resultaten van haar promotieonderzoek.

Minder tevreden met de bedrijfsarts als deze meer volgens de richtlijn handelt, dat klinkt vreemd. Toch is dit de conclusie die promovendus Karen Nieuwenhuijsen trekt uit de resultaten van haar promotieonderzoek.

Werknemers die thuisblijven wegens psychische klachten gaan naar de bedrijfsarts voor sociaal-medische begeleiding. Hoe meer deze arts zijn begeleiding volgens de richtlijn ‘psychische klachten’ uitvoert, des te korter blijkt de duur van het verzuim. De patiënten zijn zelf ook wel tevreden over deze hulp maar toch blijkt uit het onderzoek van Nieuwenhuijsen dat deze tevredenheid minder wordt naarmate de arts zich meer aan de richtlijn houdt. Het advies van het promotieonderzoek luidt dan ook: betrek patiënten bij het proces van de ontwikkeling en aanpassing van de richtlijnen.

Onderzoek
Ook de begeleiding van de bedrijfsarts blijkt geen invloed te hebben op de mate van vermoeidheidsklachten. Deze klachten nemen volgens de promovendus altijd af tijdens de begeleiding. De onderzoeker volgde een jaar ongeveer tweehonderd patiënten die met ziekteverlof waren wegens psychische klachten. De medewerkers werden geïnterviewd, moesten vier keer een vragenlijst invullen en de betrokken bedrijfsarts schreef precies op wat er tijdens de consulten gebeurde. Met deze informatie studeerde Nieuwenhuijsen of de duur van het verzuim, de vermoeidheidsklachten en de tevredenheid van de zorg afging van de manier waarop de arts zich aan zijn richtlijn hield.

Voorspellers
Belangrijke voorspellers van een ongunstige over de duur van het verzuim bleken een hogere leeftijd, een pessimistische inschatting van de duur van het verzuim door de werknemer, een gemiddeld hoog opleidingsniveau en een diagnose van angststoornis of een depressie. Werknemers met wie leidinggevenden regelmatig contact hadden tijdens de afwezigheid, bleken eerder aan het werk te gaan dan andere werknemers. Dat geldt alleen voor werknemers met weinig depressieve klachten.

Reageer op dit artikel