nieuws

OR-leden belemmerd

Faciliteren

Ondernemingsraden kunnen hun werk niet goed doen. Tijdgebrek en een tegenwerkende directie zijn de voornaamste oorzaken.

Ondernemingsraden hebben grote problemen om inhoud te geven aan de medezeggenschap. Ruim driekwart van de OR-leden zegt zijn werk niet goed te kunnen doen. Tijdgebrek, slecht contact met de directie en een gebrek aan (actieve) OR-leden zijn de belangrijkste oorzaken, aldus het vakblad Ondernemingsraad.

WEINIG TIJD

Ruim 41 procent van 509 ondervraagde OR-leden voelt zich door de directie belemmerd. Vaak neemt het bestuur hen niet serieus. Tweederde van de respondenten geeft aan voor het OR-werk meer tijd nodig te hebben. Tijd voor de ondernemingsraad gaan ten koste van de reguliere baan, en het leidt tot klagende chefs en collega’s. Leden hebben het gevoel dat het OR-werk hun carrière belemmert. Daardoor is er binnen bedrijven weinig animo voor een OR-functie. En dat heeft weer tot gevolg dat er lage kwaliteitseisen aan de kandidaten worden gesteld.

Reageer op dit artikel