nieuws

Overdracht personeelsdossiers

Faciliteren

Mogen personeelsdossiers bij een faillissement, fusie of overname overgedragen worden aan een ander bedrijf? Dat mag volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, mits de werkgever zich houdt aan enkele waarborgen om de privacybelangen van de werknemers te beschermen.

Mogen personeelsdossiers bij een faillissement, fusie of overname overgedragen worden aan een ander bedrijf? Dat mag volgens de Wet bescherming persoonsgegevens, mits de werkgever zich houdt aan enkele waarborgen om de privacybelangen van de werknemers te beschermen.

Die waarborgen zijn:
– de werkgever moet de overdracht aankondigen in een daarvoor geschikt medium, bijvoorbeeld een personeelsblad;
– de werknemers krijgen de mogelijkheid bepaalde gegevens te laten verwijderen en bezwaar aan te tekenen tegen de overdracht. Als geen bezwaar is aangetekend, kan worden uitgegaan van veronderstelde toestemming van de werknemer voor de overdracht;
– de werkgever mag niet meer gegevens verstrekken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling als ambtenaar. Hij moet daarom alle personeelsdossiers opschonen en alle oude en niet meer relevante gegevens verwijderen. Een verslag van een functioneringsgesprek van tien jaar geleden is dus bijvoorbeeld niet meer relevant.

Reageer op dit artikel