nieuws

Pensioenwet: nu en straks

Faciliteren

De staatssecretaris van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom een wetsvoorstel ontwikkeld dat beter zou moeten aansluiten op de situatie van werkenden. Dit zou moeten leiden tot een nieuwe Pensioenwet.

De staatssecretaris van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft daarom een wetsvoorstel ontwikkeld dat beter zou moeten aansluiten op de situatie van werkenden. Dit zou moeten leiden tot een nieuwe Pensioenwet. Hier een overzicht van de situatie nu en straks:

PENSIOENREGELINGEN

Nu   Straks   
Bepaalde groepen werknemers kunnen geen aanvullend pensioen opbouwen door het soort contract dat zij hebben of door de hoogte van het loon.   Als een bedrijf een pensioenregeling heeft, dan moet iedereen met een arbeidsovereenkomst hier gebruik van kunnen maken. Mogelijke uitzonderingen: mensen die nog geen jaar in dienst zijn en mensen die een bepaalde minimumleeftijd nog niet bereikt hebben.   
De voorlichting van de pensioenuitvoerder laat nogal eens te wensen over en richt zich alleen op werkende deelnemers. Deelnemers aan pensioenregelingen krijgen te maken met een scala aan keuzemogelijkheden en het is momenteel te moeilijk om daar goede informatie over te krijgen.   Er moeten meer voorschriften komen om een goede informatievoorziening te waarborgen, bijvoorbeeld over vrijwillige voorzieningen. Deelnemers kunnen de keuzemogelijkheden dan beter met elkaar vergelijken. Er zou ook meer en betere informatie beschikbaar moeten zijn over de financiële situatie van het pensioenfonds.   
Bij arbeidsongeschiktheid kan de pensioenopbouw premievrij voortgezet worden.   Om het voor WAO’ers niet meer zo onaantrekkelijk te maken om weer te gaan werken, zou er een einde moeten komen aan situaties waarin de arbeidsongeschikte na pensionering meer verdient dan daarvoor.   
Deelnemersraden kunnen met klachten bij de Verzekeringskamer terecht.   De SER fungeert als klachtinstantie, om zo een einde te maken aan de belangenverstrengeling van de Verzekeringskamer (is thans klachtinstantie en toezichthouder tegelijk).   

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft informatie over de nieuwe en bestaande wetgeving. Wil je op de hoogte blijven? Bezoek dan regelmatig deze website.

Reageer op dit artikel