nieuws

Regels rookvrije werkplek vaak rookgordijn

Faciliteren

Op de werkplek moet een wettelijk ‘klip en klaar’ rookverbod komen. De huidige verplichting van een ‘rookvrije werkplek’ laat te veel ruimte voor discussie, vindt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Op de werkplek moet een wettelijk ‘klip en klaar’ rookverbod komen. De huidige verplichting van een ‘rookvrije werkplek’ laat te veel ruimte voor discussie, vindt de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

In de huidige wettekst is sprake van ‘hinder en overlast’. Een aantal werkgevers legt de wet zo uit dat maatregelen als rookhokjes pas nodig zijn, als een werknemer klaagt over de rook van collega’s. In de evaluatie van de Tabakswet adviseert de VWA die onduidelijkheid met een volledig rookverbod weg te nemen. In ongeveer 70 procent van de bedrijven en ondernemingen in Nederland is rookvrij werken al een feit.

Verkooppunten verminderen
De VWA stelt vast dat de Tabakswet op ‘sommige punten’ lastig te controleren is. Bijvoorbeeld voor een aantal sportcomplexen, poppodia en gezondheidszorginstellingen hanteert het Rijk een gedoogbeleid. Ook deze praktijken scheppen volgens de VWA onduidelijkheid. Om het roken onder de Nederlanders terug te dringen adviseert men het aantal verkooppunten voor tabak ‘drastisch’ te verminderen. Dat is tegen de trend in. De VWA bespeurt een tendens dat sigaretten en andere rookwaar op steeds meer plaatsen wordt verkocht.

Reageer op dit artikel