nieuws

Rookvrije werkplek

Faciliteren

Vanaf 1 januari heb je recht op een rookvrije werkplek. Als jouw werkgever daar niet voor zorgt, riskeert hij een flinke boete.

Vanaf 1 januari heb je recht op een rookvrije werkplek. Als jouw werkgever daar niet voor zorgt, riskeert hij een flinke boete.

Is er in het bedrijf waar jij werkt al een speciale rokersruimte? Niet iedereen is blij met rokende collega’s. Meeroken is ongezond en je kleren gaan er bovendien van stinken; als je zelf niet rookt, valt dat extra op. Vanaf 1 januari heeft iedereen recht op een rookvrije werkplek. Geen stinkende kleren meer dus, tenminste voor de niet-rokers dan. Wat moet er nu precies geregeld zijn op 1 januari?

Rookverbod
Recht op een rookvrije werkplek betekent niet dat er overal een rookverbod moet gelden. Er mag alleen geen sigaret meer opgestoken worden in gangen, hallen, trappenhuizen, toiletten, keukens, kopieerruimtes en vergaderzalen. Voor de rokers kan er bijvoorbeeld een afgesloten ruimte gemaakt worden, waarin wel gerookt mag worden. Ook als je alleen op een kamer werkt, mag je daar roken, want op die manier hebben je collega’s er toch geen last van. Maar als jouw kamer vaak bezocht wordt door niet-rokers, dan mag er weer niet worden gerookt. Kun je het nog volgen? Om duidelijkheid te verschaffen kan je werkgever bijvoorbeeld met stickers aangeven waar wel of niet gerookt mag worden.

Boete
Een werkgever is verantwoordelijk voor jouw bescherming tegen tabaksrook. Hij moet er werk van maken als er mensen zijn die de regels overtreden. Bedrijven die zich niet goed aan het rookverbod houden, kunnen een boete krijgen van driehonderd euro. Dat is niet mis! Als er na deze boete nog steeds geen maatregelen worden genomen, kan loopt het bedrag op tot 2400 euro.

Reageren
De Arbowet wordt gecontroleerd door de Arbeidsinspectie. Hier kun je klagen als jouw werkgever zich niet houdt aan de nieuwe tabakswet.

Reageer op dit artikel