nieuws

Tevreden over jouw bedrijfsarts?

Faciliteren

Ben jij tevreden over je bedrijfsarts? Bij Geschillen Commissie Arbo-diensten komen steeds meer klachten binnen over bedrijfsartsen en arbodiensten.

Ben jij tevreden over je bedrijfsarts? Bij Geschillen Commissie Arbo-diensten komen steeds meer klachten binnen over bedrijfsartsen en arbodiensten.

De Geschillen Commissie Arbo-diensten kreeg in 2002 44 klachten, dat zijn er tien meer dan het jaar daarvoor. Dat lijkt niet veel, maar de drempel om naar de Commissie te stappen is dan ook hoog. Een werknemer gaat namelijk eerst naar de betreffende arbodienst zelf.

Partij kiezen
De meeste klagers hebben klachten over het feit dat hun bedrijfsarts partij kiest voor de werkgever. Ook volgens het Breed Platform Verzekerden en Werk zijn de klachten over arbodiensten toegenomen. Zij ontvingen in 2002 36 procent meer klachten dan het jaar daarvoor.

De meeste klachten hebben te maken met het functioneren van de arbodiensten. Onvoldoende begeleiding tijdens ziekte, onheuse behandeling en het uitoefenen van druk om weer snel aan het werk te gaan, dat werd de bedrijfsartsen het vaakst verweten.

 

Reageer op dit artikel