nieuws

Verandering loonaangifte per 2006

Faciliteren

De premieheffing en -inning voor de werknemersverzekeringen gaat per 1 januari 2006 over van UWV naar de Belastingdienst. Dat betekent dat de salarisadministratie moet worden aangepast.

De premieheffing en -inning voor de werknemersverzekeringen gaat per 1 januari 2006 over van UWV naar de Belastingdienst. Dat betekent dat de salarisadministratie moet worden aangepast.

Er komt voor werkgevers één loket voor loonheffing en premies werknemersverzekeringen en één aangiftesystematiek. Dit betekent veranderingen in de loonaangifte.

De verandering is geregeld in twee wetsvoorstellen: de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis) en de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv).

Alle werkgevers doen vanaf 1 januari 2006 periodiek (verplicht elektronisch) één gecombineerde loonaangifte voor de loonheffing en de premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. De gewijzigde loonaangifte wordt voorafgegaan door een wijziging in het loon voor de premies werknemersverzekeringen en het loon voor de loonbelasting. Daardoor sluiten ze beter op elkaar aan. Dit gebeurt per 1 januari 2005.

De Belastingdienst heeft meer informatie.

Reageer op dit artikel