nieuws

Wanneer mogen buitenlanders in Nederland werken?

Faciliteren

Mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogen niet zonder meer in Nederland werken. Alleen als zij uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) komen geldt een vrij verkeer van werknemers.

Mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogen niet zonder meer in Nederland werken. Alleen als zij uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) komen geldt een vrij verkeer van werknemers.

De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Voor mensen uit landen uit Midden- en Oost-Europa die per 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden, geldt dat vrije verkeer van werknemers niet.

Voor werknemers uit de nieuwe lidstaten Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Tsjechië, Polen en Slovenië, en voor werknemers afkomstig uit andere landen moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen. Wel geldt er voor de werknemers uit de nieuwe lidstaten voor bepaalde vacatures een versnelde aanvraagprocedure.

 

Reageer op dit artikel