nieuws

Weinig beleid over ethisch handelen

Faciliteren

Iedereen is ervan overtuigd dat ethisch handelen belangrijk is. Toch heeft minder dan de helft van de bedrijven beleid geformuleerd voor het bevorderen van ethisch gedrag.

Iedereen is ervan overtuigd dat ethisch handelen belangrijk is. Toch heeft minder dan de helft van de bedrijven beleid geformuleerd voor het bevorderen van ethisch gedrag.

Berenschot HRM deed onderzoek naar ethisch handelen en ondervroeg directies en management van honderd grote organisaties. Bedrijven lijken ethisch handelen hoog in het vaandel te hebben staan.

Utopie
Tweedederde van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat in de organisatiedoelstellingen ook ethische doelstellingen zijn opgenomen. Bij de helft is het ethisch handelen van de leiding vastgelegd in een (sociaal) jaarverslag, maar in de praktijk blijkt dat slechts twintig procent een procedure ter bescherming van klokkenluiders kent. Verder kwam uit het Berenschot-onderzoek naar voren dat minder dan de helft een beleid heeft geformuleerd voor het ontwikkelen van ethische leiderschapskwaliteiten. Dat leidinggevenden daadwerkelijk op ethisch gedrag worden afgerekend blijkt voorlopig een utopie, want slechts een kwart van de bedrijven geeft aan dat dit gebeurt.

Reageer op dit artikel