nieuws

Wetsvoorstel verbod op leeftijdsdiscriminatie

Faciliteren

Het ministerie van Sociale Zaken wil een eind maken aan de leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties.

Het ministerie van Sociale Zaken wil een eind maken aan de leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties. Nog te vaak is leeftijd van doorslaggevend belang.

Bij de werving en selectie van personeel, arbeidsbemiddeling, scholing en bevordering mag geen onderscheid worden gemaakt naar leeftijd. Met een verbod op leeftijdsdiscriminatie wil de overheid betere voorwaarden scheppen voor arbeidsdeelname in alle leeftijdscategorieën, in het bijzonder die van ouderen. In een aantal gevallen is onderscheid naar leeftijd toegestaan.
Dit is in het nieuwe wetsvoorstel Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid, van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Korthals van Justitie en minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Alleen in een aantal in de wet omschreven situaties is onderscheid naar leeftijd toegestaan.

Reageer op dit artikel