nieuws

Secretaresse werkt graag parttime

Faciliteren

Secretaresses staan op de vijfde plek van beroepsgroepen die maximaal 32 uur willen werken. Dat blijkt uit onderzoek door Randstad naar aanleiding van het plan dat de partijleider Bram van Ojik van GroenLinks begin deze week presenteerde om het werk eerlijker verdelen. “Wat verder opvalt is dat ongeveer de helft van de totale Nederlandse beroepsbevolking […]

Secretaresses staan op de vijfde plek van beroepsgroepen die maximaal 32 uur willen werken. Dat blijkt uit onderzoek door Randstad naar aanleiding van het plan dat de partijleider Bram van Ojik van GroenLinks begin deze week presenteerde om het werk eerlijker verdelen. “Wat verder opvalt is dat ongeveer de helft van de totale Nederlandse beroepsbevolking (man en vrouw) 32 uur of minder wil werken”, aldus Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt bij Randstad Nederland.

Man wil geen parttime baan

Een ruime meerderheid van de Nederlandse mannen zit echter helemaal niet te wachten op een 32-urige werkweek. Slechts 30% van de werkende mannen wil 32 uur of minder werken. Het aandeel vrouwen dat daar oren naar heeft, is opvallend hoger: 70% is hiervoor te porren.

Beroepsgroepen

Randstad onderzocht in welke specifieke beroepsgroepen de wens om 32 uur of minder te werken het grootst is. Op de eerste plek staat de schoonmaak, gevolgd door de verpleging/verzorging, de sector sociaal-maatschappelijk en detailhandel. De beroepsgroep secretaressen komt op de vijfde plek van mensen die maximaal 32 uur willen werken.

Parttime ongewenst

In het onderzoek van Randstad is ook meegenomen waar 32 uur of minder ongewenst is. De bouw en techniek staan op 1 respectievelijk 2. Procesoperators, directie/management en beveiligers nemen de derde tot en met vijfde plek in beslag. De lijst met beroepsgroepen waar minder uren werken gewenst is, bevestigt het beeld dat vrouwen meer bereid zijn om minder te werken. Traditioneel en in aandeel zijn vrouwen oververtegenwoordigd in schoonmaak, verpleging, sociaal maatschappelijk, winkelmedewerker en secretarieel. Hetzelfde geldt voor het lijstje waar minder werken niet gewenst is. Daar zijn mannen oververtegenwoordigd.

Opleidingsniveau

“Ook zien we dat opleidingsniveau van invloed is op het aantal uren dat medewerkers willen werken”, vervolg Ten Hoonte. “Daar geldt: hoe hoger het opleidingsniveau hoe meer uren mensen willen werken.” Ouderen zijn overigens bovengemiddeld in hun voorkeur om 32 uur of minder te werken, jongeren ondergemiddeld. Tenslotte willen mensen die nu al 32 uur of minder werken dat vooral blijven doen. “Maar liefst 82% denkt er niet aan om meer te gaan werken.”

Verhogen productiviteit

“Over het voorstel van Van Ojik wordt dus gemengd gedacht onder de beroepsbevolking,” aldus Ten Hoonte. “Toch is het goed dat dit soort voorstellen wordt gedaan, dat er nagedacht wordt over het tegengaan van werkloosheid en dat er ideeën zijn die bijdragen aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Vraag blijft of herverdelen van arbeid daaraan bijdraagt of dat er andere innovaties nodig zijn om de algehele productiviteit van Nederland te verhogen.”

Bron: pwdegids.nl

Reageer op dit artikel