tool

Model telewerkovereenkomst

Faciliteren

Een bedrijf dat Het Nieuwe Werken gaat invoeren zal een deel van de werknemers met enige regelmaat thuis laten werken. Het is raadzaam afspraken vast te leggen in een telewerkovereenkomst.

Zodra de werkgever formeel toestemming geeft voor thuiswerk is hij verantwoordelijk voor de werkplek. Deze moet dan voldoen aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet. Of de werkgever een vergoeding voor de werkplekinrichting moet betalen hangt af van de gemaakte afspraken. Het is verstandig in een telewerkovereenkomst vast te leggen wat de wederzijdse verplichtingen zijn wat betreft de vorm van telewerken, de aanschaf van ict-voorzieningen en dergelijke.

De telewerkovereenkomst kan door de medewerker op een nader af te spreken moment worden opgezegd als blijkt dat telewerken niet (meer) het gewenste effect heeft. Vanuit de organisatie kan de telewerkovereenkomst ontbonden worden wanneer de medewerker zijn afspraken herhaaldelijk niet nakomt.

Naar het model telewerkovereenkomst

Bron: Over Het Nieuwe Werken

Reageer op dit artikel