vraag & antwoord

Ik heb een beslaglegging op mijn loon. Moet mijn werkgever hieraan gevolg geven?

Faciliteren

Ja. Van belang is wel dat de werkgever rekening houdt met de beslagvrije voet. Degene die het beslag legt, veelal de deurwaarder, is gehouden de beslagvrije voet aan de schuldenaar mede te delen. De werkgever dient als derde-beslagene ook op de hoogte te zijn van de beslagvrije voet. Immers, deze moet weten of hij bevrijdend […]

Ja. Van belang is wel dat de werkgever rekening houdt met de beslagvrije voet. Degene die het beslag legt, veelal de deurwaarder, is gehouden de beslagvrije voet aan de schuldenaar mede te delen. De werkgever dient als derde-beslagene ook op de hoogte te zijn van de beslagvrije voet. Immers, deze moet weten of hij bevrijdend aan de werknemer het resterende loon uitbetaalt.

(Bron: Belonen in 100 vragen, Kluwer Alphen aan den Rijn)

Reageer op dit artikel