vraag & antwoord

Vallen relatiegeschenken onder loon?

Faciliteren

Nee, uitgaande van het gegeven dat bij de vaststelling van de beloning van de werknemer geen rekening is gehouden met deze voordelen van derden, is dit geen loon waarover loonheffing en premies ingehouden dienen te worden. Er bestaat immers geen dienstbetrekking tussen jou en de leveranciers van je werkgever. Je bent niet verplicht arbeid voor […]

Nee, uitgaande van het gegeven dat bij de vaststelling van de beloning van de werknemer geen rekening is gehouden met deze voordelen van derden, is dit geen loon waarover loonheffing en premies ingehouden dienen te worden. Er bestaat immers geen dienstbetrekking tussen jou en de leveranciers van je werkgever. Je bent niet verplicht arbeid voor die derden te verrichten, er is geen beloning bedongen en ook de gezagsverhouding ontbreekt.

Checklist relatiegeschenken
Beslismodel relatie-evenementen
Waar vind ik richtlijnen voor het opzetten van een gedragscode/interne huisregels en wat moet erin staan?
Boek: Een functie met inhoud
Training: Inkopen voor managementondersteuners

Reageer op dit artikel