vraag & antwoord

<strong>Seksuele intimidatie door zorgverleners in de gehandicaptenzorg</strong>

Faciliteren

De IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) verstaat onder seksuele intimidatie intiem gedrag dat niet-professioneel is en dat plaatsvindt binnen een zorgverleningsrelatie. Voor de bescherming van patiënten, cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg is het noodzakelijk dat zorgaanbieders preventiebeleid voor seksuele intimidatie ontwikkelen en toepassen. Ongeoorloofde intimiteit in de zorg is een probleem. Er is per […]

De IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) verstaat onder seksuele intimidatie intiem gedrag dat niet-professioneel is en dat plaatsvindt binnen een zorgverleningsrelatie. Voor de bescherming van patiënten, cliënten en medewerkers in de gehandicaptenzorg is het noodzakelijk dat zorgaanbieders preventiebeleid voor seksuele intimidatie ontwikkelen en toepassen.

Ongeoorloofde intimiteit in de zorg is een probleem. Er is per definitie sprake van een machtsverhouding tussen patiënten of cliënten en hulpverleners. Daarom is in artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht ontucht met misbruik van gezag ook strafbaar gesteld. 

De inspectie heeft met de brochure ‘Het mag niet, het mag nooit’ de aandacht gevestigd op de preventie van seksuele intimidatie in de gezondheidszorg. De IGZ baseert zich in haar oordeel over seksueel misbruik op wet- en regelgeving, veldnormen en beroepsnormen.
 
Zie ook deze wetten
– Kwaliteitswet zorginstellingen
– Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
– Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
– Wet klachtrecht cliënten zorgsector

Bron: IGZ

Reageer op dit artikel