vraag & antwoord

<strong>Wat is de klokkenluidersregeling?</strong>

Faciliteren

Dit is de regeling die ervoor zorgt dat een medewerker ernstige misstanden binnen het bedrijf op een veilige manier kan melden, dus zonder dat de melder bang hoeft te zijn dat hij of zij ontslagen zal worden. VerdiepingDe Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot […]

Dit is de regeling die ervoor zorgt dat een medewerker ernstige misstanden binnen het bedrijf op een veilige manier kan melden, dus zonder dat de melder bang hoeft te zijn dat hij of zij ontslagen zal worden.

Verdieping

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de zorgorganisatie staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie, de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris (bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon) te rapporten over vermeende onregelmatigheden binnen de zorgorganisatie van algemene, operationele en/of financiële aard.

Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de Raad van Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Ter bescherming van de individuele medewerker (of anders gecontacteerden) is er een klokkenluidersregeling. Deze regeling maakt het de melder mogelijk om ernstige misstanden in de onderneming op een veilige manier te kunnen melden. Met een veilige manier wordt bedoeld: zonder dat de melder daarbij bevreesd hoeft te zijn voor nadeel in zijn rechtspositie jegens de organisatie.

Voor wat werknemers betreft, valt een dergelijke regeling onder het instemmingsrecht zoals geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden.

De centrale werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in een gezamenlijke verklaring de nodige bouwstenen en een voorbeeldfunctie uitgebracht. Zie Stichting van de Arbeid onder ‘verklaring inzake het omgaan met vermoedens van misstanden in ondernemingen’.

Bron: Zorgbrede Governancecode 2010

Reageer op dit artikel