vraag & antwoord

<strong>Kantonrechtersformule</strong>

Faciliteren

Kunnen jullie mij zeggen wat ‘de kantonrechtersformule’ inhoudt? Zowel de werkgever als de werknemer kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarvoor moeten zij wél geldige redenen hebben. Meestal ligt het initiatief bij de werkgever. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, heeft hij in principe een ontslagvergunning van het UWV nodig. Als het […]

Kunnen jullie mij zeggen wat ‘de kantonrechtersformule’ inhoudt?

Zowel de werkgever als de werknemer kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarvoor moeten zij wél geldige redenen hebben. Meestal ligt het initiatief bij de werkgever.

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, heeft hij in principe een ontslagvergunning van het UWV nodig. Als het voor de werkgever niet duidelijk is of hij deze vergunning zal krijgen, kan hij ervoor kiezen de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden door de kantonrechter. Ook in het geval van een ontslag op staande voet kan de kantonrechter ingeschakeld worden.

De kantonrechter kan dan beide kanten van het verhaal aanhoren en beoordelen of de werkgever en/of de werknemer verwijtbaar heeft gehandeld. Wanneer de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt, heeft hij recht op een ontslagvergoeding, die wordt gebaseerd op de zogenaamde kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule wordt ook wel ABC-formule genoemd.

De kantonrechtersformule:

A x B x C = hoogte van de vergoeding

A =

Aantal dienstjaren dat het dienstverband heeft geduurd. De dienstjaren van werknemers jonger dan vijfendertig jaar tellen een half keer mee. Jaren gewerkt tussen de vijfendertig en vijfenveertig jaar oud tellen één keer mee. De dienstjaren vanaf het 40e tot het 50e levensjaar worden vermenigvuldigd met factor 1,5. De dienstjaren vanaf het 50e levensjaar worden vermenigvuldigd met factor 2.

B =

Beloning, oftewel het laatstgenoten bruto maandsalaris, vermeerderd met 8 procent vakantietoeslag. Verder vallen hieronder een eventuele 13e maand, structureel overwerk, structurele winstdeling en een vaste ploegentoeslag.

C =

Correctiefactor, waarmee de kantonrechter laat zien aan wie de omstandigheden die tot de ontbinding leiden te wijten zijn. Bij factor 1 wordt gesproken van een neutrale ontbinding. Is de factor lager (bijvoorbeeld 0,5), dan ligt het verwijt meer aan de zijde van de werknemer. Is de factor hoger (bijvoorbeeld 2), dan valt de werkgever meer te verwijten.

Als het oordeel van de kantonrechter is dat er een ontslagvergoeding moet worden toegekend, worden de drie waardes vermenigvuldigd. De uitslag daarvan is het bedrag dat de werkgever aan werknemer moet betalen. 

Ontslagen, wat nu?
Wat te doen bij dreigend ontslag?
Mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigd worden?
Boek: Sociale zekerheid en het zorgstelsel
Training: Sterk staan in een veranderende organisatie

Reageer op dit artikel