artikel

Scholingsplicht en scholingsrecht in Wet Werk en Zekerheid

Geen categorie

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers recht op scholing en heeft de werkgever een scholingsplicht. De werkgever moet van de Wet werk en zekerheid tijdens het dienstverband de werknemer voortdurend blijven toerusten om de eigen functie goed te kunnen vervullen. Als de functie vervalt, moet de werkgever zorgen voor om- en bijscholing zodat de werknemer een […]

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers recht op scholing en heeft de werkgever een scholingsplicht. De werkgever moet van de Wet werk en zekerheid tijdens het dienstverband de werknemer voortdurend blijven toerusten om de eigen functie goed te kunnen vervullen. Als de functie vervalt, moet de werkgever zorgen voor om- en bijscholing zodat de werknemer een andere functie binnen de organisatie kan gaan uitvoeren. Dit staat in het nieuwe artikel 7:611a BW.

De werkgever moet de scholingskosten betalen, maar mag deze verrekenen met een eventueel te betalen transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Ook kan in een overeenkomst voor de vergoeding van studiekosten worden overeengekomen, dat dat de werknemer scholingskosten (deels) terugbetaalt als hij zelf ontslag neemt.

Geen scholing? Geen ontslag
De WWZ bepaalt ook dat een werknemer niet mag ontslaan wegens disfunctioneren, als zijn ongeschiktheid komt doordat de werkgever onvoldoende heeft geïnvesteerd in scholing. Daarnaast mag de ongeschiktheid van de werknemer niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer (aldus het nieuwe artikel 7:669 lid 3 sub d BW).

bron: personeelsnet.nl

Reageer op dit artikel