blog

Taal verbindt

Geen categorie

Stel je eens voor dat je niet kan lezen en schrijven… Hoeveel deuren blijven er dan voor je gesloten? Een mail opstellen, een recept proberen, de trein nemen, een formulier invullen: onmogelijk.

Taal. Dat zijn spraakklanken waarmee men zijn gedachten en gevoelens aan anderen kenbaar maakt, aldus de Van Dale. Naast gesproken taal kan dit via gebarentaal, lichaamstaal en natuurlijk de geschreven taal. Taal verbindt. De mate waarin je de taal beheerst, bepaalt hoe jij je verhoudt tot andere mensen.

In onze vluchtige informatiemaatschappij gebruiken we steeds vaker moderne middelen om met elkaar te communiceren: sms, e-mail en tal van websites. Moderne middelen waar we een eeuwenoude vorm van taal voor gebruiken: het schrift.

Via het schrift brengen we verhalen, gedachten en gevoelens over. Via het schrift verbinden we ons met andere mensen, willen we informeren, inspireren of overtuigen. Via het schrift maken jij en ik onze wereld groter, vinden we toegang tot onze informatiemaatschappij en tot elkaar.

Maar wat nu als juist dit schrift de belemmering vormt tot die informatiesamenleving? Wat nu als je niet of nauwelijks kunt lezen en schrijven, of als je zelf je gedachten en gevoelens niet goed kunt omzetten in geschreven taal?

Dit is voor anderhalf miljoen mensen in Nederland de alledaagse werkelijkheid. Voor veel mensen in Nederland is dit nog steeds een onbekende en ongemakkelijke waarheid. Anderhalf miljoen laaggeletterden die geen toegang hebben tot de samenleving of tot elkaar en voor wie alledaagse, praktische zaken buiten bereik liggen: de kinderen voorlezen, formulieren invullen, straatnaamborden lezen, brieven schrijven… Hierdoor blijft de deur naar de samenleving voor hen gesloten.

Taal, lezen en schrijven vormen de sleutel die het slot kan openen. Opening van het slot betekent een opening naar ontwikkeling, en toekomst voor ieder individu én voor de samenleving als geheel. Dit kunnen we niet alleen. Een thema dat het hart van de samenleving zo raakt, kan alleen opgelost worden als er een sterk gevoel is van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Margreet de Vries, directeur Stichting Lezen & Schrijven

Website Stichting Lezen & Schrijven

Reageer op dit artikel