blog

Marcels koekje van eigen vaagtaaldeeg

Geen categorie

In control

Miranda verwerkt de post. Door de dunne systeemwand hoort ze Marcel luidkeels telefoneren. Hij probeert ‘in control’ te klinken, zoals hij dat noemt. Toch hoort Miranda paniek in zijn stem. Met een knal gaat de hoorn op de haak. Dan is het stil.

De lift pingt. De heer De Groot, de baas van Marcel, stapt uit en knikt naar Miranda. Op het eerste gezicht straalt hij een vaderlijke rust uit, maar de kloppende ader op zijn slaap verraadt dat er iets flink mis is.

‘Marcel op z’n plek?’ vraagt hij kortaf. Zonder op antwoord te wachten loopt hij naar binnen. Geschuif van stoelen, gedempte stemmen. De telefoon gaat. Marcel.

‘Miranda, kun je even komen?’ zegt hij kortaf. Met het hart in de keel loopt ze zijn kamer in.

Definitief eindconcept
‘Ga zitten, Miranda. We hebben een listig puntje. Het projectverslag Drounting is nou niet bepaald optimaal door jou gefaciliteerd. Ik roep je er even bij, want dit is een belangrijk leerpunt voor je. Henk-Jan hier is in de problemen gekomen omdat het definitieve eindconcept niet de geijkte informatieve elementen bevat. Je kunt vast wel even tegen ons aanwrijven hoe dat zit?’

Langzaam herhaalt Miranda Marcels woorden in haar hoofd: faciliteren, leerpunt, definitief eindconcept, informatieve elementen, aanwrijven…

Leerpuntje
‘Marcel’, zegt Miranda, ‘bedoel je soms dat je niet de juiste informatie hebt?‘ Ze glimlacht. ‘Nou, dat kan kloppen, je hebt namelijk de verkeerde map voor je liggen. Alles over Drounting zit in die rode map.’ Ze wijst naar de archiefkast en vervolgt: ‘Ik heb zelfs een samenvatting toegevoegd. Je weet wel, een management summary. Heb je mijn e-mail dan niet gelezen?’

Meneer de Groot pakt de map uit de kast en bladert er even in. Hij loopt naar de deur met de map onder zijn arm. ‘Knap werk, Miranda, dit ziet er heel verzorgd uit. Enne, Marcel, voor jou is dit een mooi leerpuntje, toch?’

Net voordat hij de deur uit is, draait hij zich om. ‘Miranda, heb je zin om over een uurtje even langs te komen? Kunnen we het over je carrière hebben.’

Hoe het Miranda verder vergaat? Lees hiervoor binnenkort deel 3 van deze serie. Klik hier om deel 1 nog eens te lezen.

Auteurs Arjen Ligtvoet en Cathelijne de Busser strijden samen tegen vaagtaal. Klik hier als je meer wilt weten over de auteurs.

Reageer op dit artikel