blog

Een moordende werkdruk?

Geen categorie

Doordat vele organisaties krimpen moet er meer werk door minder mensen worden uitgevoerd, kostenreductie, de toenemende vergrijzing in combinatie met het stringente vreemdelingenbeleid, maar ook door de forse concurrentie op de markt moeten organisaties steeds vernieuwend zijn. Ook de hoeveelheid informatie die ons dagelijks om de oren vliegt neemt explosief toe en kost ons veel tijd. Er vindt veel toezicht en controle plaats en dit kost ook tijd: meer verslaglegging, meer controle. Lees hier wat jij kunt doen om je werkdruk te verminderen.

Naast een reële werkdruk (er moet meer werk worden verricht) is er ook toename van de psychische werkdruk. Het werk neemt niet af, maar wel het aantal mensen dat op de arbeidsmarkt participeert en die arbeid moet uitvoeren. Intussen is er onduidelijkheid over de eigen rol en over de verantwoordelijkheden nu tal van taken overgenomen worden van vertrokken, of weg bezuinigde collega’s. De werkdruk neemt hierdoor toe en het werkplezier neemt af. Gevolgen kunnen zijn dat medewerkers ziek worden of last krijgen van een burn-out. Ongewenst!

Belangrijk is dat organisaties duidelijk zijn naar hun werknemers over wat men van ze verwacht en hoe men verwacht dat medewerkers omgaan met de informatieoverload, het toezicht, de controle en extra taken.

En wat kun je zelf doen? Om te zorgen dat je minder last hebt van de werkdruk, zijn er verschillende oplossingsrichtingen. Ik richt me nu alleen op een aantal individuele zaken die je zelf kunt aanpakken.

1. Prioriteer.  Vaak zijn wij bezig reactief zaken op te pakken. Een goede insteek bij toenemende werkdruk is: eerst de belangrijkste zaken doen.

2. Stop met lange of zinloze vergaderingen.  Weet het doel van de vergadering en vraag je af of elke vergadering ook echt nodig is en of alle genodigden ook een echte rol hebben in dit overleg.

3. Doelgericht en doelbewust bezig zijn. Weet aan het begin van de dag wat je op de rol hebt staan en wat het resultaat moet zijn. Leg to do lijstjes aan en beoordeel die regelmatig op hun merites.

4. Neem de tijd om even stil te staan: vooruit en achteruit blikken. Door even een pas op de plaats te maken kun je beter beslissingen nemen, beoordelen of je met de juiste zaken bezig bent en zal je je werk efficiënter doen. Laat je niet verleiden om in een gehaaste omgeving ook gehaast te werken.

5. Efficiënt met technologie omgaan.  Werk slim met bepaalde programma’s of apps en laat de computer zoveel mogelijk voor je werken zodat jij je kunt focussen op die zaken die echt jouw expertise vergen.

Succes! Houd je hoofd koel en je werk goed georganiseerd!

Trudis Baart is werkplektrainer en -coach. Ze leert medewerkers op allerlei niveaus slim omgaan met tijd, taken en ruimte. Met haar bedrijf all-in-control geeft ze trainingen en workshops over efficiënter en effectiever werken. Ze is trainer bij Management Support van de training ”moderne managementondersteuner bij een veranderende overheid”. Daast begeleidt ze mensen die hun werk en werkomgeving effectiever willen organiseren en geeft ze advies bij de invoering van HNW-trajecten. All-in-control is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO).

Reageer op dit artikel