checklist

Delegeren

Geen categorie

Je werk delegeren en loslaten kan moeilijk zijn. Hoe pak je het aan?

Iemand die effectief delegeert: Iemand die slecht delegeert:
– geeft de taak aan de juiste persoon. – verdeelt de taken willekeurig.
– delegeert nu en geeft daardoor voldoende tijd voor afronding. – delegeert net voor de deadline, en veroorzaakt daardoor een crisis.
– formuleert duidelijk de doelstelling. – brengt de verwachte uitkomst niet duidelijk over.
– geeft alle informatie die nodig is voor de voltooiing van de taak. – geeft gehaast minimale instructies.
– zorgt ervoor dat de mensen een taak begrijpen voordat ze tot actie overgaan. – delegeert op een wijze die misverstanden in de hand werkt.
– stelt een deadline voor oplevering. – vraagt alles zo spoedig mogelijk.
– moedigt projectplanning aan. – hoopt dat betrokkenen een effectieve aanpak bedenken voor een taak.
– stelt zich regelmatig op de hoogte van de voortgang. – doet niets aan voortgangsbewaking.
– is beschikbaar voor uitleg en advies. – bemoeit zich met de uitvoering van de taak.
– houdt verantwoordelijkheid, maar geeft de eer aan degene die de taak heeft uitgevoerd. – geeft de schuld aan anderen als het resultaat tegenvalt en geeft de eer aan zichzelf bij een goed resultaat.
– bevordert de ontwikkeling van medewerkers door hen nieuwe verantwoordelijkheden te geven. – delegeert niet, maar houdt de taak zelf bij zich en vormt een belemmering.

Goed voorbereid onderhandelen
Tips bij het maken van een planning
Organiseer je kantoor
Boek: Instrueren en motiveren
Training: Persoonlijke effectiviteit voor leidinggevenden

Reageer op dit artikel