checklist

Jaarverslag: sociaal gedeelte

Geen categorie

Inhoud

Een jaarverslag bestaat namelijk niet alleen uit een presentatie van de jaarcijfers, maar ook uit een profiel van de organisatie en de beleidsvisie. Voor veel ziekenhuizen en instellingen is het dus een uitgebreid visitekaartje. Het sociale beleid wordt erin beschreven en collega’s komen aan het woord in interviews.
Het is bestemd voor al het personeel, belanghebbenden en belangstellenden en schetst een positief beeld van de organisatie.

Elementen jaarverslag

 • omslag met de naam van de organisatie;
 • titel, vaak een trefwoord of thema dat het beleid van dat jaar symboliseert;
 • inhoudsopgave met hoofdstuktitels en subtitels;
 • het voorwoord, meestal geschreven door het bestuur;
 • illustraties die het thema verbeelden, eventueel met onderschrift;
 • eventueel schema’s of tabellen ter verduidelijking;
 • opsommingen van divisies, leden van de raad van bestuur, de OR enzovoort;
 • namen van de samenstellers in het colofon.

Wie maken het jaarverslag?

 • de schrijvers van de teksten (onder andere jij dus);
 • het bedrijf dat het verslag drukt;
 • de vormgever die – samen met jou – de indeling maakt;
 • de fotograaf.

Onderdelen sociaal jaarverslag

 • personeelsaantallen, verdeeld over afdelingen;
 • servicepagina: gegevens arbodienst, informatienummer ziekmeldingen, salarisadministratie, personeelsvereniging, gegevens OR, collectieve verzekering;
 • personeelsbeleid en doelstelling;
 • arbeidsmarktontwikkeling (werving);
 • motiveren bestaand personeel, loopbaanontwikkeling;
 • opleiding en scholing;
 • lopende en afgesloten projecten;
 • activiteiten voor het milieu en bijdragen aan goede doelen;
 • interviews met sleutelfiguren;
 • interviews met mensen op de werkvloer;
 • terugblik, vooruitblik.

Stappenplan

 1. Verzamelen van informatie (research, interviews).
 2. Schrijven van de teksten en deze voorleggen aan de geïnterviewden ter goedkeuring.
 3. Voorleggen aan de directie ter goedkeuring.
 4. Correctieronde (versiebeheer, werk met nummering of datering).
 5. Opmaak van de cijfers: voldoende witregels, tussenkoppen, legenda.
Reageer op dit artikel