checklist

Op je nieuwe werkplek

Geen categorie

Stel een draaiboek samen.

Begin direct met het noteren van taken en werkprocedures en orden ze functioneel.

– Wat moet er gebeuren?
– In welke volgorde?
– Wie zijn daarbij betrokken (voor aanleveren, checken etc.)?
– Wat moet dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks gebeuren?

Leg vast wat je verwacht, mocht iemand tijdelijk voor jou waarnemen. Ook standaardformulieren en de lay-out voor notulen/actielijst neem je op.

Prik een vast tijdstip voor dagelijks overleg met je leidinggevende.
Neem geopende post mee (streep vast aan wat belangrijk is).
Zo nodig neem je ook werkzaamheden door.
Bespreek direct de agenda en nieuwe afspraken.

Vraag je leidinggevende zo snel mogelijk naar gewoonten.
– visiteronden
– routines (werktijden, pauzes, vrije dagdelen, lunchtijd)
– standaardafspraken/spreekuren
– vast tijdstip om artsenbezoekers te spreken

Blokkeer terugkerende afspraken direct in de (elektronische) agenda.

Zet een functioneel archief op.
Tenzij het archief prima loopt, is dit het tijdstip om het om te gooien! Want voor je het weet ben je aan een omslachtige procedure gewend.
Gooi alles weg wat je opnieuw kunt opvragen (folders, brochures).
Signaleer snelgroeiende en beknopte onderwerpen en pas de archiefsystemen daar op aan.

Plaats reminders in Outlook.
Noteer alle dingen die je niet wilt vergeten en zorg dat je een seintje krijgt.
Neem ook verjaardagen van collega’s op en aankomende jubilea.

Bepaal snel je prioriteiten.
Als je voor meer mensen werkt: welke werkzaamheden (en voor wie) hebben de hoogste urgentie?
Welke zaken moet je voor een bepaalde deadline aanleveren?

Reageer op dit artikel