checklist

Taken en vaardigheden medisch secretaresse

Geen categorie

Correspondentie

– openen inkomende post en voorbereidend werk verrichten;
– beantwoorden inkomende post (in overleg);
– archiveren ingekomen post en kopie van uitgaande brieven;
– laten circuleren van tijdschriften.

Computervaardigheden

– tekstverwerken;
– omgaan met patiëntenregistratiesystemen;
– database opstellen, bijvoorbeeld adressenbestand;
– spreadsheets ontwerpen en invullen – inclusief rekenfuncties – zoals facturenoverzicht;
– zoekmogelijkheden op internet kennen;
– mailprogramma, praktisch omgaan met inkomende en uitgaande mail;
– agenderen in Outlook;
– planningen maken, bijvoorbeeld vakantieplanning;
– zo nodig omgaan met afbeeldingen, eenvoudige opmaak, formulierenprogramma’s en dergelijke;
– zorgzaam omgaan met privacy-gevoelige informatie (beveiligen);
– verstand hebben van viruspreventie, archiverings- en backupsystemen.

Uitwerken van medische verslagen

– schriftelijke of mondelinge aantekeningen uitwerken tot overdraagbare informatie;
– bekend zijn met medische terminologie;
– weten waar je de schrijfwijze kunt checken;
– omgaan met dicteerapparatuur;
– verslagen of brieven opstellen, aan de hand van soms beknopte aanwijzingen;
– vertrouwelijk omgaan met patiëntengegevens, tegen (soms schokkende) informatie kunnen.

Contactuele vaardigheden

– telefoon aannemen, beoordelen gesprekken op relevantie en urgentie;
– waar mogelijk gesprekken zelf professioneel afhandelen;
– afspraken en vervolgafspraken maken;
– ontvangen patiënten en/of bezoekers.

Vergaderen en notuleren

– bespreken van vergaderruimten en regelen van faciliteiten;
– eventueel externe locaties selecteren;
– vergaderingen plannen en uitnodigingen versturen;
– notuleren en uitwerken tot notulen en actielijst;
– index maken voor het terugvinden van besproken onderwerpen;
– stukken verspreiden onder deelnemers, en archiveren;
– eventueel actielijst beheren;
– zelf actief deelnemen aan werkoverleg.

Diversen

– beheren van voorraad administratieve hulpmiddelen;
– zelf inkopen, eventueel begroten en budget beheren;
– bestellingen doen, reparateurs inschakelen;
– kopieerwerk verzorgen;
– bibliotheek aanleggen en beheren;
– specifieke werkzaamheden volgens aanwijzingen van de specialist;
– organiseren lezing of evenement;
– zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
– bijdrage leveren aan procedures en richtlijnen met betrekking tot eigen functie.

Reageer op dit artikel