checklist

Functies in de thuiszorg

Geen categorie

Alfahulp

: alleen huishoudelijk werk. Niet in dienst van thuiszorg, maar in dienst van cliënt. Thuiszorg bemiddelt.

Thuishulp A: huishoudelijke taken bij oude en zieke mensen.

Verzorgingshulp B: huishoudelijke taken plus hulp persoonlijke verzorging.

(Gezins)verzorgende C: persoonlijke verzorging plus huishoudelijke taken.

(Gezins)verzorgende D: verzorgende + begeleidende taken en beetje verpleegkundig.

Gespecialiseerd verzorgende E: begeleiding en verzorging bij psychosociale problemen.

(Wijk)ziekenverzorgende: verzorging, begeleiding en reactiverende verpleging.

Kraamverzorgende: begeleiding moeder en kind plus gezinsondersteuning.

Verpleegkundige in de wijk: Mbo-niveau, voorlichting, begeleiding en verpleging.

Wijkverpleegkundige: hbo-niveau, complexere verpleegkunde en regie, voorlichting, ouder- en kindzorg, spreekuren bij consultatiebureau en huisbezoeken.

Diëtiste: adviezen en begeleiding op voedingsgebied.

Arts: verantwoordelijke consultatiebureau, epidemiologisch onderzoek, voorlichting.

Reageer op dit artikel