checklist

Inhoud papieren patiëntendossier

Geen categorie

Wat bevat een patiëntenstatus?

Iedereen kent ze wel van een bezoek aan het ziekenhuis: de lichtbruine kartonnen map waarin de receptioniste de verwijsbrief bevestigt. Vroeger gingen er stickers in met een afdruk van je ponsplaatje. Naarmate er meer medische onderzoeken plaatsvinden, komen er meer papieren in de map. De specialist maakt er aantekeningen in bij elk bezoek. Gekleurde tabs aan de zijkant laten zien welk medisch specialisme er is bezocht.

In de toekomst zullen de papieren dossiers verdwijnen en de gegevens digitaal opvraagbaar zijn. Zie ook uitleg epd.

Inhoud van het patiëntendossier of: status

1. Contactgegevens van de patiënt en van een contactpersoon die te bereiken is als er tijdens een bezoek of opname iets gebeurt. Verder: een beschrijving van de patiënt die de arts tijdens een eerste consult invult en een uitleg van de klacht.

2. Kopie van paspoort (legitimatieplicht).

3. Historische gegevens van de patiënt (medische voorgeschiedenis, verwijsbrief van de huisarts).

4. Bevindingen van het lichamelijk onderzoek tijdens het eerste consult.

5. Resultaten van (bloed)onderzoeken e.d.

6. Behandelschema.

7. Overzicht van medicatie en immunisatie.

8. Verslag van de behandelvoortgang (blanco formulieren voor aantekeningen tijdens consulten).

9. Verslag van andere specialisten, ziekenhuisontslagen etc.

10. Behandeltoestemmingen en verstrekte info (overzicht medicatiegeschiedenis apotheek, toestemming om dit overzicht op te vragen).

Niet iedereen heeft recht op inzage van de status (zie ook de rubriek Ethiek en patiëntenrechten). Overleg bij twijfel altijd met je leidinggevende of de behandelend arts.

Reageer op dit artikel