checklist

Onderverdelingen en termen in de zorg

Geen categorie

Nulde tot en met derde lijn, stepped care en verschillende vormen van zorg

Nulde tot derde lijn

Nulde lijn: de zorg voordat er gezondheidsproblemen zijn. Denk hierbij aan de Gemeentelijke GezondheidsDiensten (GGD) en aan de begeleiding van zuigelingen en jonge kinderen bij een consultatiebureau.

Eerste lijn: omhelst de zorg verleend door breed opgeleide medici (generalisten of niet-specialisten). Dus het werk van huisartsen, tandartsen, verloskundigen, paramedici (bijvoorbeeld fysiotherapeuten), verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg.

Tweede lijn: specialisten en de poliklinieken van een algemeen ziekenhuis en specifieke behandelcentra zoals een verslavingskliniek of een revalidatiecentrum.

Derde lijn: topklinische zorg in academische centra. Ziekenhuizen waar veel medisch wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt.

Binnen of buiten muren

Intramuraal: de zorg binnen 4 muren, dus in zorginstellingen (ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis).

Extramuraal: de medische zorg die verleend wordt bij mensen thuis, die nog zelfstandig wonen.

Semimuraal: bijvoorbeeld dagopvang. Overdag zijn mensen in een ‘instelling’ terwijl ze verder zelfstandig wonen.

Transmurale zorg doorbreekt de muren. Een (ziekenhuis)verpleegkundige die zorg aan huis biedt, of gezamenlijke spreekuren van verschillende medici.

Zorgvormen

Reguliere zorg (eigenlijk nulde tot en met derde lijn): zorg door een (para)medicus of verpleegkundige.

Informele zorg: zelfzorg, mantelzorg, respijtzorg (zodat mantelzorger op adem kan komen).
Complementaire en alternatieve zorg: homeopaat, acupuncturist, islamitisch genezer.

Preventieve zorg: diabetescampagnes, vaccinaties, stimuleren tot bewegen, autogordels dragen.

Zorg voor gezondheid in bedrijven: arbowet en arbodienst voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Palliatieve zorg: verzachtend, gericht op kwaliteit van leven en stervensbegeleiding in hospices.

Geestelijke gezondheidszorg: door een fusie van het Riagg, de PAAZ-afdelingen van ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen is de overkoepeling GGZ (instelling voor Geestelijke GezondheidsZorg) ontstaan.

Openbare gezondheidszorg: consultatiebureaus en GGD.

Cure en care

Cure is gericht op genezing (in een ziekenhuis).

Care is een omschrijving voor langdurige verpleging, verblijf in een zorginstelling (verpleeghuis, verzorgingshuis, instellingen voor gehandicaptenzorg, psychiatrische instellingen en hospices).

Stepped care

Het streven in de gezondheidszorg is om altijd eerst te kiezen voor kortdurende en dan pas voor langdurige zorg. Dit heet stepped care. Er wordt gekozen voor de eerste lijn als het kán en voor de tweede lijn als het móét.

Reageer op dit artikel