checklist

Verschillende vergaderingen

Geen categorie

1. Instructie- of voorlichtingsvergadering

Veel uitleg en weinig ruimte voor discussie, eenrichtingsverkeer.

2. Informatievergadering
Deelnemers wisselen gedachten en ideeën uit.

3. Periodiek overleg of afdelingsoverleg
Op vaste tijdstippen, voor een hele afdeling. Informatie-uitwisseling en samenwerking.

4. Brainstorm
Ideeën verzamelen en daarna selecteren en uitwerken.

5. Probleemoplossende vergadering
Snel en goed oplossen van spoedeisende knelpunten.

6. Besluitvormende vergadering
Probleem uitdiepen, oplossingen selecteren en besluiten nemen over het vervolg.

Reageer op dit artikel