checklist

Vakantie en medicijnen…

Geen categorie

Voorbereidingen voor een vakantie wat betreft medicijnen, vaccinaties, reisverzekering en meer.

Onze patiënten, cliënten en klanten (collega’s en wijzelf) gaan op vakantie. De één blijft dicht bij huis, de ander bezoekt verre oorden. Om goed voorbereid op pad te gaan is het verstandig om tijdig de voorbereidingen te treffen. Daarbij moet men ook denken aan de gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die je moet of kan nemen.

Onderwerpen waar je als medewerker in de gezondheidszorg dus vragen over kunt krijgen in de praktijk.

Medicijnen

1) Europees Medisch Paspoort Op verzoek van huisartsen, GGD, apotheken en patiëntenverenigingen is een Europees Medisch Paspoort (EMP) ontwikkeld. Een groot voordeel voor de houder van het paspoort is dat alle vroegere en/of huidige gezondheidsproblemen in dringende gevallen in binnen- en buitenland kunnen worden onderkend. Naast gegevens over medicijngebruik en gegevens over ziekten of aandoeningen, wordt er aangegeven wie er in dringende gevallen kan worden gewaarschuwd en wie de behandeld arts is. Het EMP is opgesteld in 11 Europese talen en, tegen een geringe vergoeding, verkrijgbaar bij huisartsen, apotheken, medisch specialisten, GGD, patiëntenverenigingen, medische hulpdiensten en sommige (reis)boekhandels.

Zie ook: Medicinfo.nl en Travelmarker

2) Opiaten, zuurstof en andere medicijnen
In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten zoals cannabis streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Wanneer men (of je kind) gebruiker is van geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen, dan kunnen deze geneesmiddelen niet zomaar meegenomen worden naar het buitenland. Dat geldt voor onder andere sterke pijnstillers, medicinale cannabis, Ritalin en Concerta.
Reist men naar een Europees land dat hoort bij de Schengenlanden, dan moet men een Schengenverklaring meenemen. De arts moet de Schengenverklaring ondertekenen en de inspectie moet de verklaring waarmerken. Het volledig ingevulde en door de arts ondertekende verklaring stuurt men naar het IGZ-kantoor in Den Haag.
Reist men naar een land buiten het Schengengebied, dan is daarvoor toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Nederland. Om die toestemming te krijgen is tenminste een verklaring nodig van de arts. Pas wanneer men over de verklaring van de arts beschikt, kan contact opgenomen worden met de ambassade of het consulaat van het land dat bezocht gaat worden.
Het is verstandig de geneesmiddelen mee te nemen in de verpakking van de apotheek. Daardoor is duidelijk dat het geneesmiddel niet als genotmiddel gebruikt wordt. Binnen de EU mag men medicinale zuurstof vrij vervoeren. In vrijwel alle landen buiten de EU kan men ook medicinale zuurstof voor eigen gebruik vrij meenemen. Let u wel op de beperkingen die luchtvaartmaatschappijen stellen aan het vervoer per vliegtuig van stoffen onder druk.

Zie ook: Ministerie van Buitenlandse Zaken, IGZ.nl en Serviceapotheek

Vaccinatie

Informeer bij de GGD of vaccinaties en antimalariamiddelen nodig zijn. Sommige vaccinaties moeten ruime tijd voor vertrek worden gegeven en het is daarom raadzaam tijdig informatie hierover in te winnen. De GGD heeft een reizigersspreekuur. Voor adressen en meer informatie:
Wereldreis
Gezond op reis
LCR
Service Apotheek
GGD

Zonnebad

Vaak gaat men op zoek naar de zon. Over veilig genieten van de zon kun je informatie krijgen bij verschillende instanties:
KWF Kankerbestrijding
NCV
IKCnet

Internationale hulpdiensten

Zij zijn er als het fout loopt en men onverhoopt terug moet naar Nederland, of ondersteund moet worden in het buitenland. Dan kan men (deels afhankelijk van de reisverzekering die men heeft) terecht bij de ANWB of SOS International in Amsterdam die mensen helpen die in de problemen komen, waar ook ter wereld.
ANWB
SOS International

Reisverzekering

Een reisverzekering met dekking van medische kosten in het buitenland is de basis van een zorgeloze vakantie. Want medische voorzieningen zijn in het buitenland vaak extreem duur. Een standaardziektekostenverzekering dekt wereldwijd de zorgkosten tot aan het tarief dat in Nederland gebruikelijk is.
Het vroegtijdig afbreken van een reis door ongeval of ziekte valt echter niet onder deze ziektekostenverzekering, maar onder de reisverzekering. Ook de medische kosten boven het Nederlandse tarief worden gedekt door deze reisverzekering. Lees voor vertrek goed de voorwaarden door. Let daarbij ook op in welke landen je verzekering geldt. Sluit eventueel een aanvullende verzekering af.
Zeker als er risicovolle sporten beoefend worden is een goede reis- en ziektekostenverzekering belangrijk. Controleer welke kosten de verzekering vergoedt bij ongevallen bij bepaalde sporten en in welke gebieden deze verzekering geldt.
Zie ook:
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Reageer op dit artikel