checklist

Test: analyse tijdvreters

Geen categorie

Wat zijn jouw belangrijkste tijdvreters?

Wil je graag efficiënter en effectiever werken? Neem dan onderstaande lijst met de dertig belangrijkste tijdvreters door en streep er vijf aan die op jou het meest van toepassing zijn. En lees vervolgens de checklist Timemanagement: aanpak van tijdvreters!

o Onduidelijke doelstelling
o Geen prioriteiten
o Poging te veel tegelijk te doen
o Gebrekkig overzicht over lopende zaken
o Slechte dagplanning
o Persoonlijke desoriëntatie/overvol bureau
o Papierwinkel en leerstof
o Slecht dingen opzij kunnen leggen
o Gezoek naar notities, aantekeningen, telefoonnummers, adressen
o Gebrek aan motivatie/onverschillig ten opzichte van het werk
o Gebrekkige coördinatie/slecht teamwerk
o Telefonische onderbrekingen
o Onaangemelde bezoekers
o Geen nee kunnen zeggen
o Onvolledige, te late informatie
o Gebrek aan zelfdiscipline
o Niet geheel uitvoeren/afronden van een opdracht
o Afleiding/lawaai
o Langdurige besprekingen
o Gebrekkige voorbereiding op gesprekken
o Geen of gebrekkige informatie
o Geklets over persoonlijke zaken
o Te veel communicatie
o Te veel aantekeningen bij stukken
o Uitstelleritus
o Alle feiten willen kennen
o Wachttijden (bijvoorbeeld bij afspraken)
o Haast/ongeduld
o Te weinig kunnen delegeren
o Gebrekkige controle over gedelegeerd werk

Checklist aanpak van tijdvreters
Test je uitstelgedrag
Tijdgebrek: enkele tips om dat te veranderen
Veel werk en weinig tijd?
Organiseer je kantoor
Boek: De secretaresse als gatekeeper
Training: Timemanagement

Reageer op dit artikel