checklist

Wekelijks overleg: vaste agendapunten

Geen categorie

Voorbeelden van vaste agendapunten

Voor het wekelijks overleg met collega’s met wie je samenwerkt, projectleiders van projecten die je ondersteunt enzovoort heb je vaak vaste agendapunten. Enkele voorbeelden:

  • voortgang lopende afspraken/acties;
  • aantekeningen van alles wat niet is gelukt, met andere woorden: wat anders wordt dan afgesproken;
  • aantekeningen van onderwerpen die in de loop van de week voorbijkomen, om met die persoon te bespreken;
  • voortgang project/planning en dergelijke;
  • doorlopen van agenda op acties die nog gedaan moeten worden;
  • agenda’s, verslagen en voortgang actiepunten van relevante overleggen doornemen;
  • planning werkzaamheden van de volgende week doornemen, inclusief bezetting, ofwel: is de hoeveelheid werkzaamheden te realiseren met de beschikbare mensen?
  • Reageer op dit artikel