checklist

De dag van… in de zorg

Geen categorie

Overzicht van belangrijke dagen in de zorg

Wat ooit begon met Vaderdag en Moederdag is in de loop der jaren uitgegroeid tot allerlei ‘dagen van…’ Enkele zijn van toepassing op de zorg:

19 en 20 maart 2010: NL DOET (was: Make a difference day)

Data verschillen per jaar
Tijdens NL DOET doen zoveel mogelijk mensen in heel Nederland één of twee dagen vrijwilligerswerk. Collega’s, klasgenoten, buren, vrijwilligersorganisaties, clubgenoten, vrienden, teamleden, vrijwilligerscentrales; iedereen die iets in zijn omgeving wil aanpakken, kan meedoen.

20 maart: Open dag van de zorg
Voor kennismaking van publiek met instellingen (voor zover deze meedoen aan de open dag). Instellingen zijn vrij in deelname en de dag moet men zelf organiseren.

3e donderdag in april: Secretaressedag (15 april 2010)
Secretaressedag bestaat in Nederland sinds 1989, maar in Amerika al sinds 1952 en kwam daar voort uit de Administrative Professionals Week.

12 mei: Dag van de Verpleging
Elk jaar wordt op 12 mei de geboortedag van Florence Nightingale gevierd.

1 oktober: Internationale dag van de Ouderen
In 1990 heeft de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot Internationale dag van de ouderen.
Thema’s waarvoor de Verenigde Naties zich zullen inzetten zijn: de zorg voor ouderen in ziekenhuisomgeving verbeteren, maar ook strijden tegen de uitsluiting en de eenzaamheid die de derde leeftijd bedreigen.

In tegenstelling tot andere (met name oosterse) culturen waarbij soortgelijke feesten in het teken staan van respect voor de ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard zijn, gaat het bij dit feest in de westerse wereld toch om de vitaliteit van mensen boven de 55. Openbare manifestaties zijn vaak in de vorm van beurzen waarbij organisaties hun aanbod tonen aan de steeds groter wordende doelgroep.

10 oktober: Dag van de psychische gezondheid

Elk jaar is op 10 oktober de Landelijke Dag Psychische Gezondheid. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan een thema binnen de psychische gezondheidszorg.

Met de Landelijke Dag Psychische Gezondheid wil het fonds psychische gezondheid:

  • psychische problematiek meer bekendheid geven onder het grote publiek, taboe doorbreken;
  • de kennis over psychische problemen vergroten en vooroordelen bestrijden;
  • mensen stimuleren informatie te zoeken en de weg wijzen naar hulp.

10 november: Dag van de Mantelzorg

Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg staan de mantelzorgers centraal. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten.

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen. Zo’n 750.000 mantelzorgers zorgen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden voor een ander. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen wel tegen tal van problemen aan. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om de zorg te combineren met een betaalde baan, is het moeilijk om de zorg tijdelijk over te dragen en maken veel mantelzorgers extra kosten.

3 december: Internationale dag van mensen met een beperking

Deze dag is door de VN in 1992 in het leven geroepen als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

7 december: Nationale Vrijwilligersdag

Jaarlijks op 7 december wordt landelijk een groep vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Ook regionaal krijgen de vrijwilligers extra aandacht. Gemeentes en organisaties zetten hun vrijwilligers in het zonnetje door ze te huldigen of te onderscheiden.

Reageer op dit artikel