checklist

Checklist communicatiemiddelen

Geen categorie

Welke middelen kun je inzetten voor de communicatie?

Intern

 • Projectbrief: aparte nieuwsbrief speciaal voor direct betrokkenen in een project
 • Persoonlijke contacten: met sleutelfiguren van de eigen organisatie, ook cliëntenraad en OR
 • Project- en stuurgroepvergaderingen
 • Personeelsblad: algemene nieuwsbrief voor alle medewerkers
 • Intranet
 • Presentaties op verschillende niveaus in de organisatie: teambijeenkomst per afdeling, managersvergadering, vergadering medische staf
 • (Nieuwjaars)speech door Raad van Bestuur

Extern

 • Internet
 • Extranet: apart gedeelte op internet waartoe alleen een bepaalde groep toegang heeft, bijvoorbeeld voor huisartsen
 • (Huisartsen)nieuwsbrief
 • Persoonlijke contacten: met sleutelfiguren van de 1ste lijn en de stadsapothekers
 • Projectgroep- en stuurgroepvergaderingen (belangrijk om weloverwogen externe partijen zitting te laten nemen in een projectgroep of stuurgroep)
 • Presentaties in 1ste/2e lijnsoverleg
 • Patiëntenfolders
 • Posters
 • Berichtgeving op patiënten-tv’s in wachtkamers
 • Persbericht
 • Kennisplein van de NVZA: om kennis te delen met andere ziekenhuisapothekers in Nederland over medicatieveiligheid
 • Informele contacten met sleutelfiguren van IGZ en VWS, formele rapportages naar IGZ en VWS
 • Jaargesprek Raad van bestuur met IGZ
Reageer op dit artikel