checklist

Klinkerbotsing

Geen categorie

Waarom staat er in ‘secretaresseopleiding’ geen streepje en in ‘secretaresse-uitje’ wel?

Beide woorden zijn samenstellingen. Dat wil zeggen: woorden die zijn samengesteld uit woorden die ook ‘los’ voorkomen.

Een samenstelling waarin de laatste letter van een woorddeel en de eerste letter van het volgende woord onbedoeld één klank kunnen vormen, krijgt een streepje. Bijvoorbeeld: na-apen.

Dit onbedoeld vormen van een nieuwe klank noem je klinkerbotsing. Hierdoor kunnen leesproblemen ontstaan.

Om dit te voorkomen, zet je een koppelteken tussen de twee woorddelen.

De klinkerbotsingen voor samenstellingen zijn:

a + a

gala-avond

a + e

massa-evenement

a + i

media-imperium

a + u

diploma-uitreiking

 

e + e

secretaresse-etentje

e + i

gemeente-informatie

e + u

secretaresse-uitje

 

i + e

mini-enquête

i + i

kiwi-import

i + j

ski-jack

i + ij

mini-ijstijd

 

o + e

risico-evenement

o + i

auto-import

o + o

risico-optreden

o + u

micro-uitgaven

 

u + i

bureau-inhoud

u + u

milieu-uitgaven

De regel voor botsende klinkers geldt naast voor samenstellingen ook voor twee andere groepen woorden:

Woorden die eindigen op –achtig.

Ook deze woorden krijgen bij een klinkerbotsing een streepje. Je schrijft dus: lila-achtig met een streepje (aa) en lenteachtig zónder.

Woorden die beginnen met een Grieks of Latijns voorvoegsel.

Woorden die beginnen met een Grieks of Latijns voorvoegsel krijgen een koppelteken als er sprake is van klinkerbotsing.

Het gaat bijvoorbeeld om:

co, anti, des, loco, micro, macro, multi, post, prei, pro, quasi, semi, sub en vice.

Je schrijft dus anticollegiaal, maar anti-intellectueel, codirecteur, maar co-ouder, en vicepremier, maar vice-eersteminister.

Managementsupport Secretaressedictee
Spelling: aan elkaar schrijven
Schrijf je woorden als ‘management assistent’, ‘praktijk cursus’ en ‘directie secretaresse’ aan elkaar of los?
Waar zoek ik op of een woord aan elkaar, los of met een streepje geschreven wordt?
Boek: Spelling Trainer
Training: Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel