checklist

Engelse werkwoorden

Geen categorie

Engelse werkwoorden worden meteen vernederlandst als ze in het Nederlands worden gebruikt.

to fax, he faxed                    ->          faxen, hij heeft gefaxt
to check
, he has checked       ->         checken, hij heeft gecheckt

Ze worden gewoon volgens de Nederlandse regels vervoegd.

Hoofdregels tegenwoordige tijd
Volg de gebruikelijke regels:

Ga uit van de ik-vorm, zet daar in de tweede en derde persoon een –t achter:

ik fax, jij/u/hij faxt

Hoofdregels verleden tijd
Gebruik hier niet ’t kofschip, maar ’T E XK O F S C H I P

Staat in het hele werkwoord voor de uitgang –en een van de (onderstreepte) medeklinkers?

ja (faxen)

nee (claimen)

ik-vorm + –te(n)

voltooid deelwoord op t

ik-vorm + –de(n)

voltooid deelwoord op d

fax (ik-vorm)

hij faxte (enkelvoud)

zij faxten (meervoud)

gefaxt (voltooid deelwoord)

claim (ik-vorm)

hij claimde (enkelvoud)

zij claimden (meervoud)

geclaimd (voltooid deelwoord)

Ik-vormen op –e
De ik-vorm van Engelse werkwoorden kan op een –e eindigen als die –e nodig is voor een juiste uitspraak: ik manage, ik delete. De uitgangen –de(n) en –te(n) komen dan na die –e te staan (hij managede). Laat de –e na een s weg: ik leas, ik hous, ik cruis.

De bekendste Engelse (kantoor)werkwoorden op een rij

hele werkwoord

ik (tegenwoordige tijd)

jij/hij (tegenwoordige tijd)

jij/hij/zij (verleden tijd)

voltooid deelwoord

backspacen

backspace

backspacet

backspacete(n)

gebackspacet

back-uppen

back-up

back-upt

back-upte(n)

geback-upt

briefen

brief

brieft

briefte(n)

gebrieft

browsen

browse

browst

browsde(n) of browste(n)

gebrowsd of gebrowst

cc’en

cc

cc’t

cc’de(n)

ge-cc’t

cancelen

cancel

cancelt

cancelde(n)

gecanceld

checken

check

checkt

checkte(n)

gecheckt

coachen

coach

coacht

coachte(n)

gecoacht

deleten

delete

deletet

deletete(n)

gedeletet

downloaden

download

downloadt

downloadde(n)

gedownload

e-mailen

e-mail

e-mailt

e-mailde(n)

ge-e-maild

facebooken

facebook

facebookt

facebookte

gefacebookt

faxen

fax

fast

faxte(n)

gefaxt

freelancen

freelance

freelancet

freelancete(n)

gefreelancet

hyven

hyve

hyvet

hyvede(n)

gehyved

lay-outen

lay-out

lay-out

lay-outte(n)

gelay-out

mailen

mail

mailt

mailde(n)

gemaild

managen

manage

managet

managede(n)

gemanaged

mms’en

mms

mms’t

mms’te(n)

ge-mms’t

promoten

promoot

promoot

promootte(n)

gepromoot

recyclen

recycle

recyclet

recyclede(n)

gerecycled

relaxen

relax

relaxt

relaxte(n)

gerelaxt (maar: hij is relaxed)

stressen

stres

strest

streste(n)

gestrest

timen

time

timet

timede(n)

getimed

updaten

update

updatet

updatete(n)

geüpdatet

upgraden

upgrade

upgradet

upgradede(n)

geüpgraded

uploaden

upload

uploadt

uploadde(n)

geüpload

De d-t-regels in het kort
Het voltooid deelwoord (bij regelmatige werkwoorden)
Engelse werkwoorden in het Nederlands
Boek: Spelling en taaltips
Training: Spelling en taaltips

Reageer op dit artikel