checklist

Wanneer gebruik je ‘hun’ en wanneer ‘hen’?

Geen categorie

Vind jij het ook weleens lastig: wanneer schrijf je ‘hen’ en wanneer ‘hun’?

Dat is niet zo vreemd, want het verschil tussen hun en hen ‘leeft’ al een tijd niet meer zo in het dagelijks taalgebruik. Het is een gekunstelde regel, die ooit is bedacht omdat taal nu eenmaal regels, een grammatica, moet hebben.

Omdat veel lezers zich er wél aan storen als je tegen deze regels zondigt, is het belangrijk dat je ze goed gebruikt. Wees bij hen en hun dus extra alert.

De regels

Gebruik hen in de volgende gevallen:

Na een voorzetsel
Schrijf daarom: Ik geef de notulen aan hen of We hebben de bijeenkomst voor hen uitgesteld.

Als lijdend voorwerp
Het lijdend voorwerp vind je door de vraag te stellen wie of wat + onderwerp + gezegde. In Ik geef Kees een boek is ik het onderwerp. Geef is het gezegde. De vraag is dus: Wat geef ik? Het antwoord is een boek. Een boek is dus het lijdend voorwerp.

Heeft hij hen gezien?

hij

onderwerp

heeft gezien

gezegde

wie heeft hij gezien?

antwoord: hen

hen

lijdend voorwerp

Gebruik hun in de volgende gevallen:

Om bezit uit te drukken
Bijvoorbeeld: Hun computer werkte zo traag.

Als je er een voorzetsel (bijvoorbeeld aan of voor) vóór kunt zetten, maar als dat voorzetsel er niet staat
Bijvoorbeeld: De lieve oma geeft hun een ijsje. Dit is een goede zin, omdat je voor hun het voorzetsel aan kunt denken, maar het staat er niet.

Hun heeft hier de functie van indirect object (meestal een meewerkend voorwerp, maar ook komt voor: belanghebbend, bezittend of ondervindend voorwerp).

Enkele voorbeelden:

  • Zij gaf hun het jaarverslag. (hun = ‘aan hen’, meewerkend voorwerp)
  • Zij schonk hun een kopje koffie in. (hun = ‘voor hen’, belanghebbend voorwerp)
  • Zij praat hun te veel. (hun = ‘volgens hen, wat hen betreft’, ondervindend voorwerp)
  • De tranen sprongen hun in de ogen. (hun = ‘bij hen’, bezittend, omdat de ‘hun’ de bezitters zijn van de ‘ogen’)

 

Wanneer gebruik je ‘hun’ en wanneer ‘hen’?
De d-t-regels in het kort
Het secretaressedictee
Boek: Spelling en Taaltips
Training: Spelling en Taaltips

Reageer op dit artikel