checklist

Tenslotte of ten slotte? Teveel of te veel?

Geen categorie

Bijwoorden met een los bijvoegsel kunnen een heel andere betekenis hebben dan wanneer ze aan elkaar geschreven zijn. Houd de volgende woorden goed in de gaten:

tenslotte

ten slotte

Tenslotte betekent ‘per slot van rekening, immers’:
Ik ben tenslotte ook maar een mens.

Ten slotte betekent ‘tot slot’:
Ten slotte gaf hij een samenvatting van zijn toespraak.

tegoed

te goed

Tegoed is een zelfstandig naamwoord, het is een bedrag dat iemand bijvoorbeeld op zijn bankrekening heeft staan:
Ik heb een tegoed van € 3500,-.

Te goed is een bijwoord, dat ‘te vorderen’ betekent:
Ik heb mijn vakantie nog te goed.

tekort

te kort

Tekort is een zelfstandig naamwoord:
Het tekort liep in de miljoenen.

Te kort betekent ‘te weinig’:
Er is duizend euro te kort in de kas.

tenminste

ten minste

Tenminste betekent ‘althans, in ieder geval’:
Ik ben misschien niet slim, maar ik kan tenminste hoofdrekenen.

Ten minste betekent ‘op z’n minst, minstens’:
Je moet voor deze functie ten minste een havo-diploma hebben.

teveel

te veel

Teveel is een zelfstandig naamwoord:
Het teveel aan calorieën wordt opgeslagen in vetcellen.

Te veel betekent ‘meer dan nodig’:
Werk jij niet te veel?

hoelang

hoe lang

Hoelang verwijst naar een tijdsduur:
Hoelang moet jij nog werken?

Hoe lang duidt een lengte of afstand aan:
Hoe lang is dat touw?

zover

zo ver

Zo ver wordt los geschreven als er een afstand mee wordt aangeduid:
Ik wist niet dat het zo ver fietsen was naar oma, maar ook:

Ik ben niet zo ver gekomen in dat boek.

In alle andere betekenissen, waarbij er niet of nauwelijks aan een afstand wordt gedacht, is zover één woord:
Ben je zover? (‘Ben je klaar?’)

zonodig

zo nodig

Zonodig betekent iets als ‘zoals altijd, per se’. Het heeft een negatieve bijklank:
Pien moest weer zonodig de leukste zijn.

Zo nodig betekent ‘indien nodig’:
Je kunt deze crème zo nodig elke dag gebruiken.

Bron: OnzeTaal

Spelling: aan elkaar schrijven
Combinatie voorzetsel met een zelfstandig naamwoord: aan elkaar of los?
Klinkerbotsing
Boek: SpellingTrainer
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel