checklist

Bijvoeglijk naamwoord afgeleid van een werkwoord

Geen categorie

In de zin ‘Het gelande vliegtuig komt uit Londen’ is ‘gelande’ een voltooid deelwoord dat als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt.

Meestal levert de schrijfwijze hiervan geen moeilijkheden op:

 • het gehakte hout
 • de geknielde vrouw
 • de getypte brief

Er ontstaan pas problemen wanneer het bijvoeglijk naamwoord hetzelfde klinkt als de verleden tijd, zoals bij ‘vergroten’, ‘verbreden’ en ‘beantwoorden’.

Verleden tijd:

 • De fotograaf vergrootte de foto.
 • De stratenmaker verbreedde de weg.
 • Jack beantwoordde haar brief.

Bijvoeglijk naamwoord:

 • de vergrote foto
 • de verbrede weg
 • de beantwoorde brief

Zoals je ziet, wordt in het bijvoeglijk naamwoord de laatste medeklinker niet verdubbeld. Daarnaast valt er een klinker weg in ‘de vergrote foto’ en ‘de verbrede weg’. Dit is ook het geval bij ‘gewone’ bijvoeglijke naamwoorden als ‘de grote foto’ en ‘de brede weg’.

De regel voor de schrijfwijze van een bijvoeglijk naamwoord dat is afgeleid van een werkwoord luidt dan ook:

Schrijf het voltooid deelwoord + ‘e’ zonder verdubbeling van klinkers of medeklinkers.

Nog wat voorbeelden:

 • de verbrande houtblokken
 • de vermoorde man
 • het begrote bedrag

Tip
Twijfel je of een voltooid deelwoord een bijvoeglijk naamwoord is of niet, kijk dan of je het woord weg kunt laten. Kan dat, dan is het een bijvoeglijk naamwoord. Kan dat niet, dan heb je te maken met de verleden tijd.

Spellingcontrole op de computer
Werkwoordsvorm in de tegenwoordige tijd
De tussen-n
Boek: Hoe spel je dat?
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel