checklist

Taaltest ‘Met of zonder streepje’

Geen categorie

Staat het streepje op de juiste plek? Doe de test en kijk onderaan of je het goed gedaan hebt.

1

a

niet-snoependag

 

b

niet-snoepen dag

 

c

niet-snoepen-dag

 

2

a

fly-over constructie

 

b

fly-over-constructie

 

c

fly-overconstructie

 

3

a

non-stopvergadering

 

b

non-stop vergadering

 

c

nonstopvergadering

 

4

a

hepatitis C-infectie

 

b

hepatitis-C infectie

 

c

hepatitis-C-infectie

 

5

a

ad interim manager

 

b

ad-interim manager

 

c

ad-interimmanager

 

6

a

populairwetenschappelijk

 

b

populair-wetenschappelijk

 

7

a

een haantje de voorste

 

b

een haantje-de-voorste

 

8

a

de-escaleren

 

b

deëscaleren

 

9

a

freelancemedewerkers

 

b

freelance medewerkers

 

c

freelance-medewerkers

 

10

a

humanresourcesmanagement

 

b

humanresoures management

 

c

humanresources-management

 

d

human-resources-management

 

11

a

publicrelationsmanager

 

b

public relations manager

 

c

public-relations-manager

 

12

a

sociale zekerheidsstelsel

 

b

socialezekerheidsstelsel

 

c

sociale-zekerheids-stelsel

 

13

a

hypotheekadviescentrum

 

b

hypotheek advies centrum

 

c

hypotheekadvies centrum

 

14

a

meester-architect

 

b

meesterarchitect

 

15

a

stagiair verpleegkundige

 

b

stagiairverpleegkundige

 

c

stagiair-verpleegkundige

 

16

a

viceminister-president

 

b

vice-minister-president

 

c

viceministerpresident

De antwoorden

1.a. niet-snoependag
2.c. fly-overconstructie
3.a. non-stopvergadering
4.a. hepatitis C-infectie
5.c. ad-interimmanager
6.a. populairwetenschappelijk
7.b. een haantje-de-voorste
8.a. de-escaleren
9.a. freelancemedewerkers
10a.humanresourcesmanagement
11a.publicrelationsmanager
12b.socialezekerheidsstelsel
13a.hypotheekadviescentrum
14a.meester-architect
15c.stagiair-verpleegkundige
16a.viceminster-president

Lease-auto of leaseauto
Drie veranderingen in de nieuwe spelling
Backuppen of back-uppen
Boek: Spelling en taaltips
Training: Kei in taal

Reageer op dit artikel