checklist

Zeg nooit nooit

Geen categorie

Generaliseren van informatie

Pas op voor woorden als: nooit, altijd, alles of niets.
Bijvoorbeeld:

“Ik kan nooit nee zeggen.”
“Ik moet vandaag het rapport schrijven.”
“Ik heb nooit wind mee op de fiets.”

Op basis van één of twee gebeurtenissen trekken wij globale conclusies die wij vervolgens voor waar aannemen. In het beste geval is generalisatie één van de methoden waarop wij als mensen leren en kan het veel tijd schelen. Anders moet je alles, zelfs basale zaken, steeds opnieuw checken. Bijvoorbeeld als je een pen pakt om iets op te schrijven. Het zou erg vervelend zijn als je steeds moet checken of deze pen ook wel een pen is waarmee je kunt schrijven….

In het slechtste geval bepaalt één enkele gebeurtenis de ervaring voor een heel leven.
Het is handig om je bewust te zijn van jouw generalisaties.

Oefening
1. Wanneer gebruik je zinnetjes als:
–  Ik moet ….
–  Ik… altijd ….
–  Eigenlijk zou ik ….
–  Alles ….
–  Dat kan ik echt niet….

2. Stop nu!

3. Ga terug naar de lijst uit 1 en stel jezelf bij iedere zin de vraag:
Wat zou er gebeuren als ik het niet deed..?
Wanneer heb ik dit met mezelf afgesproken?
Is deze bewering waar en wat levert deze mij eigenlijk op?
Wat zou er gebeuren als ik het wel zou kunnen?
Wat houdt je tegen?

4. Welke inzichten heb je gekregen?

5. Herschrijf je lijstje en begin met de woorden:
– Ik kies ervoor…
– Ik wil…

Veel meer weten? Kijk dan eens bij de workshop Managementassistent en NLP van Kristine Ates!

Reageer op dit artikel