nieuws

Werkgever verplicht tot spreiding arbeidsduur

Geen categorie

Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) kan een werknemer de werkgever verzoeken om korter of langer te werken dan de afgesproken arbeidsduur. De kantonrechter in Arnhem paste de wet toe op een verzoek van een secretaresse om de arbeidsduur te spreiden om de zorg voor haar kinderen beter te kunnen combineren.

Op grond van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) kan een werknemer de werkgever verzoeken om korter of langer te werken dan de afgesproken arbeidsduur. De kantonrechter in Arnhem paste de wet toe op een verzoek van een secretaresse om de arbeidsduur te spreiden om de zorg voor haar kinderen beter te kunnen combineren.

De secretaresse werkte 24 uur per week gedurende drie dagen en wilde dat voortaan graag spreiden over vier dagen. De werkgever weigerde dat verzoek, verwijzend naar het uniforme beleid waarin geen flexibele werktijden zouden passen. De vrouw stapte naar de rechter. Deze overwoog dat hoewel de WAA strikt genomen niet van toepassing is omdat er geen sprake is van een aanpassing van het aantal uren, deze wet wel aanknopingspunten biedt omdat de wet het maatschappelijk belang van het combineren van zorg en werk centraal stelt

Bij de beoordeling wiens belangen zwaarder wegen – die van de werkgever of de werknemer – wordt naast de WAA ook artikel 4:1 van de Arbeidstijdenwet (ATW) in acht genomen: de werkgever moet voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd, rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer buiten de arbeid.  Eveneens van toepassing is artikel 7:611 van het Burgerlijk wetboek dat verwijst naar goed werkgeverschap. In deze situatie stelde de rechter de werkneemster in het gelijk.

Bij een verzoek tot spreiding van de arbeidsduur zijn de WAA, de Arbeidstijdenwet en het goed werkgeverschap van toepassing. De rechter zal de persoonlijke belangen van de werknemer afzetten tegen het belang van de werkgever.

Bron: hrpraktijk.nl

Reageer op dit artikel