nieuws

Opmars allochtone werkneemsters niet te stuiten

Geen categorie

Ruim twee derde van alle vrouwen in Nederland werkt. Inclusief de allochtone vrouwen, die bezig zijn met een grote inhaalslag op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken Nederlandse allochtone vrouwen vaak volledig. Als zij al in deeltijd werken, werken ze nog altijd meer uren dan autochtone vrouwen in deeltijd.

Ruim twee derde van alle vrouwen in Nederland werkt. Inclusief de allochtone vrouwen, die bezig zijn met een grote inhaalslag op de arbeidsmarkt. Daarnaast werken Nederlandse allochtone vrouwen vaak volledig. Als zij al in deeltijd werken, werken ze nog altijd meer uren dan autochtone vrouwen in deeltijd. Dat concludeert coachingsbureau voor vrouwen Ad Femini naar aanleiding van het nieuwe rapport ‘Nederland Deeltijdland’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is in 2010 naar verwachting een tekort van 70.000 hoger opgeleide werknemers. De voorspoed moet de komende jaren vooral komen van allochtone vrouwen, stelt het coachingsbureau.

De cijfers van het SCP zijn niet zo gunstig als ze lijken, vindt de directie van Ad Femini. Driekwart van alle werkende vrouwen werkt namelijk in deeltijd en dat is bijna twee keer zoveel als het Europese gemiddelde. Nederlandse allochtone vrouwen werken wel veel vaker volledig. En als zij al in deeltijd werken, werken ze nog altijd meer uren dan autochtone vrouwen in deeltijd. Toch is de arbeidsduur van alle vrouwen samen sinds 1991 iets gedaald, omdat vrouwen nog korter zijn gaan werken.

Binnen bedrijven, bij organisaties en ook in kaartenbakken van het CWI bevinden zich vele talentvolle allochtone vrouwen die graag een stap hogerop willen maken op de maatschappelijke ladder. Drie procent van de allochtone werknemers zegt op grond van discriminatie geen promotie te kunnen maken. Toch vindt Ad Femini dat meevallen, want het zogenoemde glazen plafond geldt voor wel meer vrouwen, ongeacht hun afkomst.

Het is nodig dat werkgevers naar de inhoud onder de hoofddoek kijken. En er is kennis nodig over cultuurverschillen op het werk en niet in de laatste plaats kennis bij allochtone vrouwen zelf over hun mogelijkheden om het eigen glazen plafond te doorbreken. Pas dan is de opmars van de voltijd werkende allochtone vrouw echt niet te stuiten, aldus de directie van Ad Femini.

Bron: hrpraktijk.nl

Reageer op dit artikel