nieuws

Pesten maakt meer kapot dan seksuele intimidatie

Geen categorie

Het effect van pesten op het werk is groter dan we denken en maakt zelfs meer kapot dan seksuele intimidatie. Pesten gebeurt vaak heel subtiel, zodat anderen het soms niet eens doorhebben. En hoe vertel je je baas dat je niet mee mocht lunchen? Of dat ze je negeren? Dergelijke stiekeme pesterijen richten zelfs meer schade aan dan seksuele intimidatie.

Het effect van pesten op het werk is groter dan we denken en maakt zelfs meer kapot dan seksuele intimidatie. Pesten gebeurt vaak heel subtiel, zodat anderen het soms niet eens doorhebben. En hoe vertel je je baas dat je niet mee mocht lunchen? Of dat ze je negeren? Dergelijke stiekeme pesterijen richten zelfs meer schade aan dan seksuele intimidatie, blijkt uit onderzoek van Canadese wetenschappers.

Zij keken daarbij vooral naar het effect van pesten en seksuele intimidatie op de tevredenheid met betrekking tot het werk, de collega’s en leidinggevenden, op werkstress, op gevoelens van boosheid en angst en op de mentale en fysieke gezondheid. Ook personeelsverloop en emotionele binding met het werk werden vergeleken.

Onder pesten wordt verstaan: continu kritiek leveren op iemands werk, schreeuwen, iemand constant op haar/zijn fouten wijzen, roddels en leugens verspreiden en iemand negeren, buitensluiten en/of beledigen. Ook verbale agressie en woedeuitbarstingen vallen natuurlijk onder pestgedrag.

Uiteraard hebben zowel pesterijen als seksuele intimidatie een negatief effect op de werksfeer en ongezonde gevolgen voor werknemers, maar de effecten van pesten zijn zelfs nog groter dan die van seksuele intimidatie. Zo zijn werknemers die gepest worden eerder geneigd ontslag te nemen en voelen zich slechter, ervaren minder baantevredenheid en hebben een minder goede relatie met hun baas, dan degenen die seksueel geïntimideerd worden. Bovendien ervaren mensen die gepest zijn meer stress, zijn minder betrokken en voelen meer woede en angst dan de seksueel geïntimideerden. ‘Aangezien seksuele intimidatie overal in de maatschappij onacceptabel is, zijn ondernemingen beter toegerust om slachtoffers te helpen die daardoor hun slechte ervaring beter kunnen verwerken’, stelt Sandy Hershcovis van de University of Manitoba.

De belangrijke rol die voor managers is weggelegd om pesten op de werkvloer tegen te gaan, werd vorig jaar onder de aandacht gebracht in de Britse ‘Ban Bullying at Work’-campagne. Deze campagne, opgezet door het Chartered Management Institute, stelde dat slecht management vaak aan de basis ligt van pesten op de werkvloer. Slechte managementvaardigheden, een autoritaire manier van leidinggeven en de persoonlijkheid van de manager, dragen het vaakst bij aan ongewenst gedrag. Ook onrealistische doelstellingen en het niet aanpakken van pesterijen spelen een rol!

Bron: managersonline.nl

Reageer op dit artikel