nieuws

RSI: wrijven helpt nietontkennen ook niet

Geen categorie

Ontkennen van RSI is niet slim. Dat blijkt uit cijfers uit Australië waar RSI sinds de jaren negentig door de overheid werd ontkend. Toen eind jaren tachtig de Australische overheid het begrip RSI in de ban deed, leek RSI niet meer te bestaan. In 2001 haalde de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken, Hoogervorst, de situatie in Australië aan als reden om de preventiecampagne voor RSI stop te zetten. Ook niet slim!

Ontkennen van RSI is niet slim. Dat blijkt uit cijfers uit Australië waar RSI sinds de jaren negentig door de overheid werd ontkend. Toen eind jaren tachtig de Australische overheid het begrip RSI in de ban deed, leek RSI niet meer te bestaan. In 2001 haalde de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken, Hoogervorst, de situatie in Australië aan als reden om de preventiecampagne voor RSI stop te zetten. Ook niet slim!

‘Na het besluit om RSI niet als beroepsrisico te erkennen, was in Australië binnen enkele maanden de hele RSI-hype voorbij’, zo verdedigde Hoogervorst zijn standpunt. Het tegendeel blijkt nu waar te zijn. Ann Thomson, voorzitter van de RSI & Overuse Injury Association uit Australië, was vorige week een van de buitenlandse sprekers op het symposium ‘RSI around the World’, dat de Nederlandse RSI-vereniging organiseerde in het kader van de jaarlijkse Internationale RSI-dag. Ze vertelde in haar lezing hoe door het gebrek aan preventie de ernst van de RSI-problematiek in Australië is toegenomen. Het symposium bood een blik op de RSI-problematiek in Australië en Engeland, en vertaalde dat vervolgens naar de Nederlandse situatie.

Op 26 februari is in Bilbao op Europees niveau gesproken over mogelijke aanpassingen in de arboregelgeving, maar het is nog de vraag of dat uiteindelijk ook concrete resultaten oplevert. ‘Serieuze aandacht vanuit Europa is een goede zaak, maar intussen melden zich nog steeds veel nieuwe patiënten. Daarom moeten we de aandacht voor RSI-preventie in Nederland niet laten verslappen’, aldus Corrie Kooijman, voorzitter van de Nederlandse RSI-vereniging.

Bron: managersonline.nl

Reageer op dit artikel