nieuws

Geen wettelijk doorbetaald waakverlof

Geen categorie

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken voelt niets voor een wettelijke verlofregeling voor mensen die willen waken bij een stervend familielid. Werknemers hebben voldoende mogelijkheden om daarvoor vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen. Donner heeft dat maandag geantwoord op schriftelijke vragen van SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant. Zij had aangedrongen op een wettelijk doorbetaald waakverlof, zoals er ook een doorbetaalde verlofregeling voor zwangerschap bestaat.

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken voelt niets voor een wettelijke verlofregeling voor mensen die willen waken bij een stervend familielid. Werknemers hebben voldoende mogelijkheden om daarvoor vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen. Donner heeft dat maandag geantwoord op schriftelijke vragen van SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant. Zij had aangedrongen op een wettelijk doorbetaald waakverlof, zoals er ook een doorbetaalde verlofregeling voor zwangerschap bestaat.

Volgens Donner zijn die twee zaken niet met elkaar te vergelijken. Bij zwangerschapsverlof speelt de bescherming van moeder en kind een rol. Het heeft daarom een andere grondslag dan verlof voor het waken bij een dierbare naaste.

Donner vindt het opnemen van verlof om bij een stervende te waken een zaak van overleg tussen werkgever en werknemer. Een goed werkgever biedt zijn personeelsleden de ruimte om op passende wijze afscheid te nemen van een dierbare, terwijl de werknemer ook rekening houdt met de belangen van zijn baas.

Ook in een voorstel van de FNV voor een collectieve verzekering voor langdurig verlof bij mantelzorg, ziet Donner geen aanleiding. Er zijn daarvoor al voldoende instrumenten, zoals de levensloopregeling, schrijft hij.

Bron: www.zibb.nl

Reageer op dit artikel