nieuws

Je werk en je privacy

Geen categorie

De regels waaraan een werkgever zich moet houden bij een sollicitatieprocedure, worden regelmatig geschonden. Al belooft het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) strenger toe te zien op schending van de privacywetgeving, de FNV pleit voor een wetswijziging. Volgens de vakcentrale behoort iedere schending van privacy door de werkgever tot schadevergoeding te leiden.

De regels waaraan een werkgever zich moet houden bij een sollicitatieprocedure, worden regelmatig geschonden. Al belooft het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) strenger toe te zien op schending van de privacywetgeving, de FNV pleit voor een wetswijziging. Volgens de vakcentrale behoort iedere schending van privacy door de werkgever tot schadevergoeding te leiden. Maar hoe zit het met de privacyregels als je je ziek meldt? Zo dus:

Je bent niet verplicht in detail te treden over de aard en de oorzaak van je ziekte. Dit is nadrukkelijk vastgelegd in de wet, om de persoonlijke levenssfeer van de werknemer te beschermen. Wat mag je werkgever je dan wél vragen als je aan de telefoon ‘hangt’ om je ziek te melden? In ieder geval het volgende:

– telefoonnummer en verpleegadres
– vermoedelijke duur van het verzuim
– lopende afspraken en werkzaamheden
– of je onder een ‘vangnetbepaling’ van de Ziektewet valt
– of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
– of er sprake is van een verkeersongeval in verband met de regresmogelijkheid

Daarnaast mag je werkgever je vragen of je onder doktersbehandeling staat. Je bent echter niet verplicht gedetailleerd inzicht te geven in de voortgang van het genezingsproces. Tegenover de bedrijfsarts ben je uiteraard wel verplicht volledige openheid van zaken te geven.

Reageer op dit artikel