nieuws

Waarom vrouwen liever niet fulltime werken

Geen categorie

Door de vergrijzing in Nederland verdwijnen veel mensen van de arbeidsmarkt. Het tekort moet worden opgevuld door vrouwen meer te laten werken. De Taskforce Deeltijdplus onder leiding van Pia Dijkstra moet vrouwen motiveren dat te doen. Er is geen land ter wereld waar vrouwen zoveel in deeltijd werken als in Nederland. En dat zijn zéker niet alleen moeders met kleine kinderen. Zo heeft bijna 40 procent van de jonge vrouwen zonder kinderen geen volledige baan. En dat vinden ze prima.

Door de vergrijzing in Nederland verdwijnen veel mensen van de arbeidsmarkt. Het tekort moet worden opgevuld door vrouwen meer te laten werken. De Taskforce Deeltijdplus onder leiding van Pia Dijkstra moet vrouwen motiveren dat de doen. Er is geen land ter wereld waar vrouwen zoveel in deeltijd werken dan in Nederland. En dat zijn zéker niet alleen moeders met kleine kinderen. Zo heeft bijna 40 procent van de jonge vrouwen zonder kinderen geen volledige baan. En dat vinden ze prima.

De vrije dagen gebruiken ze voor nuttige en leuke dingen; het huishouden, shoppen met vriendinnen en sporten. Ook willen ze vooral tijd voor zichzelf hebben. Of voor hun hond: de onderzoekers van Sociaal Cultureel Planbureau stuitten in hun onderzoek op een categorie vrouwen die parttime werken omdat ze thuis een hond hebben. En die hond is zo belangrijk, dat ze nog liever stoppen met werken dan Bello vijf dagen alleen thuis te laten zitten. Daarmee verschillen ze niet veel ten opzichte van de meeste werkende moeders; ook die peinzen er niet over hun kind vijf dagen naar de opvang te brengen. Zélfs als die gratis is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen een baan om heel andere redenen belangrijk vinden dan mannen. Nederlandse vrouwen hoeven vaak niet per se carrière te maken. Geld of status doet ze weinig. Nederlandse vrouwen vinden erkenning en aardige collega’s veel belangrijker.

Hoewel een voltijdbaan weinig aantrekkelijk is, blijkt uit het onderzoek dat de meeste vrouwen wel meer uren per week zouden willen werken. Twee derde van de vrouwen met een baan van 11 uur per week of minder, en bijna de helft van de vrouwen met een baan tussen de 12 en 19 uur per week, willen langer aan de slag.

Het liefst werken vrouwen 20 tot 27 uur per week. Zo wil een kwart van de vrouwen met een grotere deeltijdbaan minder uren werken dan ze nu doen.

Bron: AD Groene Hart

Reageer op dit artikel