nieuws

Die mevrouw zegt U tegen Mij

Geen categorie

Volgens de site Plezieropjewerk.nl verlangt een steeds grotere groep werknemers naar een strikte scheiding tussen werk en privé. Tegenwoordig lijkt elk akkefietje in het privéleven een excuus om te laat binnen te komen, te vroeg weg te gaan of om onder de maat te presenteren. Daarnaast moet iedereen een halve psycholoog zijn om deel te nemen aan de sociale praatjes op maandagochtend of het geneuzel over zelfontplooiing en passie op het werk.

Volgens de site Plezieropjewerk.nl verlangt een steeds grotere groep werknemers naar een strikte scheiding tussen werk en privé. Tegenwoordig lijkt elk akkefietje in het privéleven een excuus om te laat binnen te komen, te vroeg weg te gaan of om onder de maat te presenteren. Tevens moet iedereen een halve psycholoog zijn om deel te nemen aan de sociale praatjes op maandagochtend of het geneuzel over zelfontplooiing en passie op het werk.

Twee jaar geleden ergerde 22 procent van de werknemers zich aan collega’s die wel erg veel privézaken mee naar het werk nemen. Uit een onderzoek van Plezieropjewerk.nl blijkt dat inmiddels 34,7 procent van de werkgevers en werknemers wil dat er maatregelen komen. Ze verlangen naar een heldere hiërarchie en besteding van de werktijd waar die voor is bestemd.

Enkele jaren geleden ontstond in Duitsland de beweging ‘Schluss mit lustig’. De aanvoerder Judith Mair bepleit de terugkeer van ouderwetse waarden en normen op de werkvloer. Wat Mair betreft worden vaste werktijden en vaste werkplekken in ere hersteld, spreken werknemers elkaar met u aan en dragen ze werkkleding. Vrij is ook echt vrij, dus thuis met de laptop in bed nog wat afmaken is niet aan de orde!

Bron: MDWeekly

Reageer op dit artikel